RESOLUCIONS TEAR CATALUNYA 00452, VALENCIA 12939 i MURCIA 00218

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès, en relació amb l’IRPF:

 

Criteri 1 de la resolució 08/00452/2017/00/00 del 28/06/2019 – TEAR de Catalunya
Exempcions. Art. 7.p). Treballadors desplaçats. Còmput de dies.

Criteri:

Per al còmput de dies que generen dret a la deducció s’han de tenir en compte els dies de sortida i arribada així com aquells altres en què la jornada no sigui complerta atenent a la interpretació del Tribunal Suprem (sentències de 28 de març i 9 de abril de 2019) i els comentaris del model OCDE.

Criteri relacionat amb RG 28/17424/2016, de 25-2-2019.

RESOLUCIÓ TEAR CATALUNYA 08-00452-2017-00-00, de 28-06-2019

 

Criteri 1 de la resolució 46/12939/2016/00/00 del 26/06/2019 – TEAR de Valencia
Liquidació de recàrrec de constrenyiment sobre un deute derivat d’una autoliquidació complementària IRPF 2014 per endarreriments, que es presenta telemàticament (amb intenció de compensació) juntament amb una autoliquidació amb devolució IRPF 2015, la compensació del qual sol·licita en paper i per registre a l’endemà.

Criteri:

L’Administració entén que el termini d’executiva comença a l’endemà de presentar la complementària, que la sol·licitud de compensació no s’ha fet en voluntària, apressa de deute, denega la compensació per no reconeixement del crèdit i a el mes següent reconeix el crèdit i el compensa d’ofici amb recàrrec de constrenyiment.

No obstant això, l’autoliquidació complementària d’IRPF 2014 s’ha d’entendre presentada en termini per aplicació de les regles especials d’imputació (rendiments de la feina percebuts en altres exercicis). Presentada el 04/05/2016, demana compensació el 05/05/2016, el termini acabaria el 30/06/2016. L’AEAT no acredita ni motiva per què la sol·licitud de compensació no està efectuada en el termini d’autoliquidació i per què no és procedent el termini especial de presentació consignat en la declaració, de manera que la compensació s’entén demanada en voluntària, impedeix l’inici del període executiu i el constrenyiment resulta improcedent.

La denegació de compensació per falta de reconeixement del crèdit, quan la sol·licitud de devolució encara no s’ha resolt, i en particular, quan el crèdit és finalment reconegut dins del termini de 6 mesos que té l’administració per resoldre la compensació atempta contra la seguretat jurídica i es considera desproporcionat davant l’absència de perjudici per a l’Administració i liquidació de recàrrecs discrecionals per al contribuent.

RESOLUCIÓ TEAR VALENCIA 46-12939-2016-00-00, de 26-06-2019

 

Criteri 1 de la resolució 30/00218/2017/00/00 del 31/05/2019 – TEAR de Murcia
IRPF/IVA. Criteris d’imputació temporal del guany patrimonial en una operació a termini.

Criteri:

L’alteració patrimonial no es produeix fins a la signatura de l’escriptura (2013), tot i el document privat de data anterior (2005). A més del valor del document privat com a prova, cal tenir en compte que és el 2013 quan els venedors obtenen la finca de resultat de sistema de compensació que agrupen amb la matriu, no podent els compradors amb anterioritat tenir el poder de disposició sobre la finca . L’IVA també es reporta aquest any, tenint els pagaments anteriors la naturalesa de pagaments anticipats.

RESOLUCIÓ TEAR MURCIA 30-00218-2017-00-00, de 31-05-2019

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies