RESOLUCIONS TEAR ASTÚRIES 01006 i 00052 i MÚRCIA 01125

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

 

Criteri 1 de la resolució 33/01006/2018/00/00 del 03/09/2019 – TEAR d’Astúries
IRPF. Deducció autonòmica per família nombrosa. Dret a l’aplicació. Principat Astúries.

Criteri:

Atenent a la literalitat de l’art. 11 de Decret Legislatiu 2/2014 de el Principat d’Astúries, res impedeix que la deducció autonòmica per família nombrosa s’apliqui íntegrament per l’únic progenitor que presenta declaració per l’IRPF. El prorrateig de la deducció resultaria obligatori en l’únic cas que tots dos progenitors presentessin declaració individual per l’IRPF.

RES TEAR ASTÚRIES 33-01006-2018-00-00, de 03-09-19

 

Criteri 1 de la resolució 52/00052/2019/00/00 del 03/09/2019 – TEAR d’Astúries
IRPF. Reducció de la base imposable. Aportacions a plans de pensions. Requisits per a la reducció de l’excés en els cinc exercicis següents.

Criteri:

Quan el partícip d’un pla de pensions no hagi pogut reduir de la base imposable les aportacions realitzades per insuficiència de base o per superar el límit percentual, pot sol·licitar que l’excés no reduït es traslladi als cinc exercicis següents. Ara bé, l’excés pendent de reducció s’ha de reduir en el primer exercici en què hagi base imposable general suficient en la quantitat màxima permesa, tenint prioritat sobre aportacions posteriors i respectant els límits fiscals de reducció.

RES TEAR ASTÚRIES 52-00052-2019-00-00, de 03-09-19

 

 

Criteri 1 de la resolució 51/01125/2016/00/00 del 31/07/2019 – TEAR de Múrcia
Procediment de revisió. Suspensió sol·licitada amb ocasió de la interposició de recurs de reposició al·legant que s’ha pogut incórrer en error aritmètic, material o de fet. Procedència de l’arxiu de la sol·licitud que ha de ser notificada amb caràcter previ a l’inici de la via de constrenyiment.

Criteri:

Aplicació de la Sentència de Tribunal Suprem 704/2018 (núm de recurs 170/2016) de data 27-02-2018 per a un supòsit en què se sol·licita la suspensió en via de reposició al·legant que s’ha pogut incórrer en error aritmètic, material o de fet. Encara que sigui procedent l’arxiu de l’esmentada sol·licitud de suspensió, aquest ha de notificar amb caràcter previ a l’inici de la via de constrenyiment. És cert que un dia abans de l’emissió de la provisió de constrenyiment es notifica la resolució desestimatòria del recurs de reposició, de manera que la sol·licitud de suspensió queda ja sense objecte. No obstant això, en no haver pronunciament sobre aquesta sol·licitud, s’ha d’entendre que després de la desestimació deu transcórrer el període de pagament que regula l’article 62.2 de la LGT abans de poder iniciar la via de constrenyiment.

RES TEAR MÚRCIA 51-01125-2016-00-00, de 31-07-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies