RESOLUCIONS TEAC 09251 i 03934

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

Criteri 1 de la resolució 00/09251/2015/00/00 del 15/07/2019 – TEAC
IVA. Quotes suportades no deduïbles. Entrades a espectacles i serveis de caràcter recreatiu. Atencions a clients, assalariats o terceres persones.

Criteri: 

No són deduïbles les quotes d’IVA suportat en adquisicions de classes de golf i entrades a partits de futbol segons es dedueix del que disposa l’article 96.uno, ordinals 4t i 5è de la Llei de l’IVA. Aquest precepte és compatible amb el Dret de la Unió, resultant emparat per l’article 176 de la Directiva 2006/112 / CE, norma bàsica d’harmonització de l’impost, que permet el manteniment en les normatives nacionals dels Estats de la Unió de les restriccions existents a la data de la seva adhesió a la Unió Europea, com passa amb aquesta exclusió, fins i tot encara que es tracti de despeses de naturalesa exclusivament empresarial (sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 2001.06.14, Assumpte C-345 / 99), i que cal aplicar als obsequis a clients, com disposa expressament la sentència del mateix Tribunal de 15-4-2010, Assumpte C-538/08.

Reitera criteri RG 00/06530/2014 (19-04-2018).

Criteri relacionat RG 00/01886/2014 (23-10-2017). Sobre deduccions de l’IVA suportat en quotes mensuals pagades a un “Club Financer” presentat com a centre de negocis quan en realitat es tracta d’una entitat de caràcter social i recreatiu (entre altres despeses no deduïbles).

RES TEAC 00-09251-2015-00-00, de 15-07-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/03934/2017/00/00 del 10/07/2019 – TEAC
IRPF. Exempcions de rendiments del treball percebuts per treballs efectivament realitzats a l’estranger. Aplicació a les rendes cobrades en el cas que la relació que uneix al perceptor amb l’entitat tingui caràcter mercantil i no laboral.

Criteri: 

L’exempció de rendes pagades per treballs realitzats a l’estranger de l’article 7.p) LIRPF només és aplicable per a les rendes del treball strictu sensu (relació de dependència laboral), rendiments del treball per naturalesa de l’article 17.1 LIRPF, però no per rendes que la norma assimila a rendes del treball, però que no procedeixen del treball dependent, sinó que són rendiments del treball per decisió legal de l’article 17.2 LIRPF.

Reitera criteri de RG 299/2014, de 5-10-2017.

RES TEAC 00-03934-2017-00-00, de 10-07-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies