RESOLUCIONS TEAC 09213 I 09392

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 09213/2015/00/00 del 29/01/2019
IIEE. Impost especial sobre el carbó. Base imposable. Poder energètic. Poder calorífic Superior / Inferior.

Criteri: 

El concepte “poder energètic del carbó”, a efectes de determinació de la base imposable de l’Impost sobre el Carbó segons article 83 de la LIE, s’ha d’identificar amb el poder calorífic Superior de la mateixa (PCS), i no amb el seu poder calorífic inferior (PCI), expressat en gigajoules, d’acord amb el criteri de la Direcció General de Tributs (consulta V0333-14, de 11 de febrer de 2014), i Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc de 5 de març de 2018 (recurs 1040/2017).

 

Criteri reiterat en RG 00-09840-2015 (20-02-2019).

RES TEAC 09213-2015-00-00, de 29-01-19

 

Criteri 1 de la resolució 09392/2015/00/00 del 29/01/2019
IIEE. Impost especial sobre hidrocarburs. Eficàcia de la sol·licitud d’alta en el Cens de beneficiaris de la devolució de gasoil professional per comunitaris no residents a Espanya. Termini de resolució.

Criteri: 

Des del moment en què es presenta una sol·licitud d’inclusió en el Cens de beneficiaris de la devolució de gasoil professional per comunitaris no residents a Espanya, l’Administració Tributària disposa del termini de sis mesos per a la seva tramitació. Durant aquest termini, podrà realitzar les comprovacions necessàries per determinar si procedeix o no l’alta en aquest cens. Un cop acordada la procedència de l’alta, aquesta podrà realitzar-se amb efectes des de la data sol·licitada per l’obligat tributari.

 

Reitera criteri de RG 00-09398-2015 (20-02-2019)

Criteris relacionats 00/03511/2009 (23-02-2010) i 00/03240/2009 (03-11-2009) sobre l’obligatorietat de realitzar la sol·licitud per Internet i la no validesa de la sol·licitud en format paper.

RES TEAC 09392-2015-00-00, de 29-01-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies