RESOLUCIONS TEAC 02212 i 03342

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

 

Criteri 1 de la resolució 00/02212/2018/00/00 del 28/01/2020 – TEAC
Recurs extraordinari d’Alçada per a la unificació de criteri. Incongruència amb el sol·licitat i la resolució impugnada. Inadmissibilitat.

Criteri:

No és admissible a tràmit un recurs extraordinari d’alçada per a la unificació de criteri si s’aprecia incongruència entre el sol·licitat pel director recurrent en dit recurs i els criteris aplicats pel TEAR en la resolució impugnada, ja que correspon al recurrent motivar que el criteri aplicat és danyós i erroni, el que no es produeix en el present, així que el criteri considerat com a tal pel recurrent no és el sostingut pel Tribunal Regional en la seva resolució.

Unificació de criteri.

RESOLUCIÓ TEAC 00-02212-2018-00-00, de 28-01-2020

 

Criteri 1 de la resolució 00/03342/2016/00/00 del 16/01/2020 – TEAC
Impost sobre Societats. Canvis en el mètode d’amortització.

Criteri:

Una entitat no pot modificar els mètodes d’amortització a la seva conveniència, estant obligat el contribuent que hagi optat per un determinat mètode d’amortització per a uns concrets elements a seguir-lo fins la seva total amortització, alienació o pèrdua, no podent succeir en el temps per a un mateix element diferents mètodes d’amortització. No obstant això, en casos excepcionals es permetria l’aplicació simultània o successiva dels diferents mètodes d’amortització sempre que es trobi degudament justificat en la Memòria el canvi de mètode o criteri d’amortització, no servint per a això un dictamen pericial que no realitzi una crítica i anàlisi detallada per justificar l’amortització aplicada.

Reitera criteri de RG 1278/2002, de 16-02-2005, confirmada per l’Audiència Nacional en sentència de 22 d’octubre de 2009 (rec. Núm 99/2006).

RESOLUCIÓ TEAC 00-03342-2016-00-00, de 16-01-2020

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies