RESOLUCIONS TEAC 01280 i 00110

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/01280/2019/00/00 del 23/04/2019 – TEAC
Procediment inspector. Execució de resolucions que ordenen la retroacció d’actuacions inspectores per vicis formals. Còmput del termini per executar la resolució. Dies a quo

Criteri: 

El termini previst a l’article 150.7 de la LGT (antic article 150.5 de la LGT) per a la retroacció d’actuacions inspectores en cas de vicis formals ha de computar-se des que es rep la resolució per la Dependència d’Inspecció que resulta competent per continuar el procediment i no des que es rep per l’Oficina de Relació amb els Tribunals (ORT).

Unificació de criteri

RES TEAC 00-01280-2019-00-00, de 23-04-2019

 

Criteri 1 de la resolució 00/00110/2018/00/00 del 09/04/2019 – TEAC
Procediments iniciats d’ofici. Notificació electrònica obligatòria (NEO) efectuada a l’obligat tributari i no a l’apoderat per l’obligat tributari com a representant per rebre notificacions per mitjans electrònics.

Criteri: 

La notificació de l’Administració mitjançant la posada a disposició en la bústia electrònica associat a l’adreça electrònica habilitada de l’obligat tributari és correcta, no estant obligada l’Administració a realitzar la notificació a l’apoderat per l’obligat tributari com a representant per rebre notificacions per mitjans electrònics. I això al tractar-se d’un procediment iniciat d’ofici, possibilitant l’article 110 LGT a l’Administració a acudir indistintament, sense establir ordre de prelació, a algun dels llocs relacionats en l’article 110.2 que pugui resultar adequat a aquesta finalitat; i no diferenciant tampoc la norma entre representant legal o voluntari.

Precedent: RG: 3835-2014

RES TEAC 00-00110-2018-00-00, de 09-04-2019

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies