RESOLUCIONS TEAC 01142, 01302 i 05156

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/01142/2016/00/00 del 15/07/2019 – TEAC
IVA. Règim especial del grup d’entitats. Termini per comunicar l’opció per l’aplicació del règim especial.

Criteri: 

L’entitat dominant ha de comunicar a l’Administració l’opció per l’aplicació del règim especial en el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què es vagi a aplicar el règim especial. La comunicació fora d’aquest termini té com a conseqüència la no aplicació del règim ja que es tracta d’una opció que s’exerceix mitjançant la citada comunicació, pel que, de conformitat amb l’art. 119.3 LGT, no es pot rectificar fora del termini previst. Addicionalment, la comunicació en termini és necessària per a un adequat control administratiu.

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT.

RES TEAC 00-01142-2016-00-00, de 15-07-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/01302/2017/00/00 del 15/07/2019 – TEAC
Procediment econòmic-administratiu. Improcedència de la seva suspensió pel plantejament de qüestió prejudicial pel Tribunal Suprem.

Criteri: 

La normativa tributària només preveu la suspensió del procediment econòmic-administratiu quan siguin els propis òrgans economicoadministratius qui hagin plantejat la qüestió prejudicial davant el TJUE. En haver-se plantejat la qüestió prejudicial pel Tribunal Suprem, sense que consti que el mateix hagi ordenat la suspensió dels procediments que s’estiguessin substanciant en la via administrativa o econòmic-administrativa que puguin resultar afectats pel plantejament d’aquella, no cap acordar la suspensió de la resolució de les reclamacions econòmic-administratives.

Reitera criteri de RG: 00/008526/2015 (28-03-2019).

RES TEAC 00-01302-2017-00-00, de 15-07-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/05156/2015/00/00 del 15/07/2019 – TEAC
IVA. Realització de la prestació de servei de transport aeri en els supòsits de bitllets d’avió comprats però no utilitzats, sense que tingui lloc el reemborsament. Exigibilitat. Meritació.

Criteri: 

Estan subjectes a l’IVA les quantitats pagades pels anomenats viatgers “no shows”, és a dir, aquells viatgers que havent efectuat la seva reserva i abonat anticipadament l’import del seu bitllet, finalment -i sense prèvia cancel·lació per la seva part- no realitzen el viatge. no cal qualificar aquests imports com indemnitzacions excloses de la base imposable. l’IVA suportat pel passatger quan va comprar el bitllet d’avió que no va utilitzar és exigible des del moment de cobrament del preu del bitllet per la companyia aèria (TJUE, assumptes acumulats C- 250/14 i C-289/14, Air France-KLM i Hop! -Brit Air SAS).

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT.

RES TEAC 00-05156-2015-00-00, de 15-07-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies