RESOLUCIONS TEAC 00961, 04739 i 02140

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’Interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/00961/2019/00/00 del 18/12/2019 – TEAC
Impost sobre el Valor Afegit. Sectors diferenciats. Autoconsum per canvi d’afectació.

Criteri:

El autoconsum pel canvi d’afectació d’un bé d’un sector diferenciat a un altre es produeix amb aquest canvi d’afectació i des d’aquest moment, sense necessitat que transcorri cap termini.

Unificació de criteri

RES TEAC 00-00961-2019-00-00, de 18-12-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/04739/2017/00/00 del 13/12/2019 – TEAC
Recurs extraordinari de revisió. Documents de valor essencial. Acord d’execució per l’Administració tributària d’una prèvia resolució econòmic-administrativa o sentència judicial que inclou fets o elements fàctics nous respecte als inclosos en la prèvia resolució o sentència.

Criteri:

L’acord d’execució per l’Administració tributària d’una prèvia resolució econòmic-administrativa o sentència judicial pot considerar-se un document essencial als efectes de la circumstància de la lletra a) de l’article 244.1 de la LGT quan inclogui fets o elements fàctics nous respecte als inclosos en la prèvia resolució o sentència que manifestin la improcedència de l’acte impugnat en el recurs extraordinari de revisió.

Criteri reiterat.

RES TEAC 00-04739-2017-00-00, de 13-12-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/02140/2016/00/00 del 03/12/2019 – TEAC
Impost sobre Societats. Reserva per a inversions a Canàries. Operació d’escissió total a la qual no resulta aplicable el règim especial establert en el Títol VIII del Capítol VIII de la LIS.

Criteri:

De no resultar d’aplicació el règim especial establert en el Títol VIII de el Capítol VIII, la subrogació de les entitats beneficiàries de l’escissió no arriba a la continuïtat en el gaudi dels beneficis fiscals (RIC) que vingués gaudint l’entitat extingida ni, per tant, en el compliment dels requisits (materialització i manteniment de la materialització de la RIC) que aquells requerissin.

Criteri reiterat en RG 1064/09, de 3 de març de 2010.

RES TEAC 00-02140-2016-00-00, de 03-12-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies