RESOLUCIONS TEAC 00214 i 05939

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), ha publicat, amb aquesta mateixa data, les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/00214/2017/00/00 del 23/04/2019 – TEAC
Tràfic exterior. Contingents aranzelaris. Certificats d’importació. CERTIFICATS AGRIM. Intransmisibilidad dels drets derivats de determinats certificats d’importació.

Criteri:

D’acord amb l’article 6, apartat 4, del Reglament (CE) no 341/2007 de la Comissió, de 29 de març de 2007, pel qual s’obren contingents arancelarios, es fixa la seva manera de gestió i s’instaura un règim de certificats d’importació i d’origen per als alls i altres productes agrícoles importats de tercers països, els drets derivats dels certificats AGRIM no seran transferibles. Aquesta prohibició no impedeix operacions mitjançant les quals un importador, titular de certificats d’importació amb aplicació del tipus reduït, compra fora de la Unió Europea una mercaderia, abans de la seva importació en aquesta, a un operador que tenen la consideració d’importador tradicional al sentit de l’article 4, aparado 2, de l’esmentat Reglament però ha esgotat els seus propis certificats d’importació amb aplicació del tipus reduït, per revendre posteriorment aquesta mercaderia després d’haver-la importat a la Unió. No obstant això, aquestes operacions seran constitutives d’abús de dret quan hagin estat concebudes artificialment, per tal essencial de beneficiar-se del aranzel preferencial.

Sentència del TJUE de 13 de març de 2014 a l’assumpte C-155/13

Reitera criteri de RG 00/00169/2009 (23-03-2010).

RES TEAC 00-00214-2017-00-00, de 23-04-2019

 

Criteri 1 de la resolució 00/05939/2017/00/00 del 23/04/2019 – TEAC
Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica (IVPEE). Base imposable.

Criteri: 

Formen part de la base imposable de l’Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica (IVPEE) els següents conceptes:

a) Pagaments per capacitat.

b) Garantia de potència dels sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars (SEIE) ‘.

c) Reserva de potència addicional a pujar i la reserva secundària.

d) Complement per energia reactiva.

e) Complement per eficiència i Buits de tensió.

Reitera criteri de RG 00-04780-2016 (23-04-2019)

Consulta Vinculant DGT V-1602-1613.

RES TEAC 00-05939-2017-00-00, de 23-04-2019

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies