RESOLUCIÓ TEAC 00557 i RESOLUCIÓ TEAR CATALUNYA 02536

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/00557/2019/00/00 del 16/01/2020 – TEAC
IS. Aplicació de la Disposició Addicional dotzena de el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats. Manteniment o increment de plantilla mitjana.

Criteri:

L’aplicació del que disposa la Disposició Addicional dotzena del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats. (R.D. Leg. 4/2004, de 5 de març) requereix l’efectiu manteniment o increment de la plantilla mitjana d’acord amb el mètode establert en aquest precepte, amb independència de les causes que hagin determinat el seu incompliment per part del contribuent.

Unificació de criteri

RES TEAC 00-00557-2019-00-00, de 19-01-2020

 

Criteri 1 de la resolució 08/02536/2016/00/00 del 22/08/2019 – TEAR de Catalunya
IRPF. Rendiments de capital immobiliari. Reducció 60%. Contractes de termini inferior a 12 mesos. Contracte de temporada. El contribuent celebra dos contractes consecutius d’onze mesos amb el mateix arrendatari. Procedència de la deduïbilitat de determinades despeses de capital immobiliari i aplicació de reduccions sobre el rendiment net.

Criteri:

Si bé des d’un punt de vista legal (Llei d’Arrendaments Urbans) es tracta d’un arrendament per a ús diferent d’habitatge (temporada), la Llei 35/2006 de l’IRPF atén el destí de l’habitatge. Vist acreditat que l’habitatge ha estat l’estatge de l’arrendatari per un període continuat de 22 mesos, és a dir, no satisfà una necessitat temporal sinó permanent (habitatge habitual), es considera aplicable la reducció del 60%.

RES TEAR CATALUNYA 08-02536-2016-00-00, de 22-08-2019

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies