RESOLUCIÓ AEAT 21-07-2020

Adjunt es remet document elaborat en relació amb la Resolució de 21 de juliol de 2020, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’estén la col·laboració social a la presentació telemàtica de la sol·licitud d’inscripció d’operadors en el Registre especial d’operadors d’embarcacions pneumàtiques i semirígides d’alta velocitat i de la sol·licitud d’autorització d’ús d’embarcació pneumàtica i semirígida d’alta velocitat i s’aprova el document normalitzat per acreditar la representació per a la seva presentació per via telemàtica en nom de tercers, publicada al BOE de 24 de juliol de 2020.

RESOLUCIÓ AEAT 21-07-2020

 

Es pot accedir al document oficial -i al model aprovat de representació- en els següents enllaços:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8449

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8449.pdf

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies