RDL 3/2020, de 4 de febrer

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) es fa ressò, en l’apartat NOVETATS, de la publicació al BOE del Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual es incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals.

(BOE, 05-febrer-2020)

 

 

05-02-20 Mesures per a l’adaptació del dret espanyol a determinada normativa europea en matèria fiscal

Accés al RDL publicat en BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-1651

 

El RDL ha estat aprovat en Consell de Ministres de 04-02-2020 (veure el contingut, que es reprodueix a continuació, en el següent enllaç:  https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200204.aspx#EmpleoPen

 

“El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret llei (RDL) que transposa la Directiva 2016/97, sobre la distribució d’assegurances, i la Directiva 2016/2341, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions d’ocupació.

El RDL atén la necessitat de complir amb el mandat europeu, ja que el termini de transposició de les dues directives està ja vençut, al temps que es garanteix la protecció dels usuaris d’assegurances i dels partícips dels fons de pensions.

Distribució d’assegurances

La transposició de la Directiva de distribució d’assegurances reforça la protecció dels assegurats incloent obligacions de transparència i conducta per als distribuïdors. Es garanteix el màxim nivell de protecció als clients d’assegurances, qualsevol que sigui el canal comercial a través del qual adquireixi un producte d’assegurança, i es millora la transparència en la comercialització d’aquests productes.

Fons de Pensions d’Ocupació

El RDL transposa també la Directiva europea que regula les activitats i supervisió dels Fons de Pensions d’Ocupació, que són aquells en què els promotors són empreses i els partícips els seus treballadors. Aquests fons de pensions d’ocupació articulen els compromisos per pensions per a la jubilació que les empreses tenen amb els seus treballadors en virtut dels acords col·lectius en aquesta matèria “.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies