RDL 1/2020 – BOE 15-01-2020 i CONSELL MINISTRES 14-01-2020

El BOE de 15-01-2020 publica la següent disposició d’interès:

 

I. Disposicions generals

PREFECTURA DE L’ESTAT

Seguretat Social. Pensions

Enllaços:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-501.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-501

 

 

El RDL publicat va ser aprovat en Consell de Ministres del dimarts, 14-01-2020:

 

Inclusió, Seguretat Social i Migracions

(https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200114.aspx#pensiones)

APROVADA LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS PÚBLIQUES

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret-Llei pel qual més de 11,1 milions de pensions públiques es revaloren el 0,9%, amb efectes del 1 de gener de 2020. Aquest increment s’aplica a les pensions contributives i no contributives, així com les de Classes Passives de l’Estat.

La norma aprovada incorpora a més la garantia de manteniment de poder adquisitiu de les pensions durant 2020 en cas que l’IPC de referència es desviï per sobre del 0,9%.

La revaloració de pensions beneficia 9.801.016, pensions contributives i més de 655.000 de classes passives (dada de novembre). A més veuran incrementada la seva pensió 451.156 pensions no contributives i 195.000 fills a càrrec amb discapacitat major o igual al 65%. El cost anual de la mesura és de 1.397 milions d’euros que es distribueix de la següent manera:

Impacte revalorització 0,9%
Pensions contributives 1.229 milions €
Classes passives 144 milions €
Pensions no contributives 23 milions €
Prestacions familiars fill a càrrec 10 milions €
TOTAL 1.406 milions d’ €

Després de la revaloració, la més comuna de les pensions mínimes, la pensió de jubilació per a majors de 65 anys, amb cònjuge a càrrec, aconsegueix els 843,40 euros al mes, distribuït en 14 pagues (11.807,60 anuals).

A més, la pensió màxima per al 2020 se situa en 2.683,34 euros al mes, 37.566,76 euros anuals.

Quant a la pensió de l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) arriba després de la revalorització dels 437,7 euros mensuals, en el cas de pensions no concurrents (6.127,80 euros/any).

En el cas de les no contributives, la xifra per al 2020 queda fixada en 395,6 euros al mes (5.538,40 euros a l’any).

D’altra banda, cal indicar que els endarreriments corresponents a el mes de gener s’inclouran en la nòmina de febrer, ja que ha estat necessari el desenvolupament d’un aplicatiu informàtic específic per a l’abonament de la revalorització corresponent a el mes de gener.

L’any passat, els pensionistes van guanyar poder adquisitiu per primera vegada en els últims anys. La revalorització va ser del 1,7% amb caràcter general i del 3% per a les pensions mínimes.

Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadístiques, l’IPC avançat de desembre de 2019 va ser de 0,8% interanual, fet que suposa un guany de poder adquisitiu que arriba als 2,3 punts percentuals, en el cas de les mínimes i prop de 1 punt percentual per a la resta (0,9%).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies