PROJECTE ORDRE DECLARACIONS INFORMATIVES

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, amb data 3-12-18, la següent referència d’interès a l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER:

03-12-18 Projecte d’Ordre de modificació de diverses declaracions informatives

Projecte d’Ordre de modificació de diverses declaracions informatives

Properament es publicarà al BOE el Projecte d’Ordre per la qual es modifiquen l’Ordre HAP / 1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s’aprova el model 187, de declaració informativa d’accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva, l’Ordre EHA / 3435/2007, de 23 de novembre, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació 117, 123, 124, 126, 128 i 300, l’Ordre EHA / 3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s’aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda , l’Ordre EHA / 3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s’aprova el model 196, sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d’institucions fi ancieras, l’Ordre EHA / 3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el model 198, de declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris, l’Ordre HAP / 1695/2016, de 25 d’octubre, per la qual s’aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries, i l’Ordre EHA / 3202/2008, de 31 d’octubre, per la qual s’aprova el model 291 «Impost sobre la renda de no residents. No residents sense establiment permanent. Declaració informativa de comptes de no residents ».

Projecte_OM_DDII_2018-_0181127

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies