PLA CONTROL TRIBUTARI I DUANER 2020 I PLA ESTRATÈGIC AEAT 2020-2024

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent informació d’interès:

 

29-01-20 Nou servei d’ajuda d’IVA: Consulta minoristes en recàrrec d’equivalència

Amb aquest servei d’ajuda pot consultar si el seu client (empresari minorista) està sotmès o no al Règim especial del recàrrec d’equivalència. Es recorda que els proveïdors dels minoristes que estiguin en recàrrec d’equivalència els repercutiran, a més de l’IVA, el recàrrec d’equivalència de forma independent a la factura i sobre la mateixa base. La liquidació i l’ingrés del recàrrec d’equivalència s’efectuaran pel proveïdor conjuntament amb l’IVA i ajustant-se a les mateixes normes.

El comerciant minorista té l’obligació d’acreditar davant dels seus proveïdors el fet d’estar sotmès o no al Règim del recàrrec d’equivalència. La dada oferida per aquest servei d’ajuda es correspon amb la situació censal en la data de consulta.

Enllaç al nou servei d’ajuda i més informació sobre el Règim del recàrrec d’equivalència:

 

28-01-20 Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020 i Pla Estratègic de l’Agència Tributària 2020-2023

 

Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1201

I, en Notes de Premsa, addicionalment, es publica la següent, relacionada directament amb el PACTA’2020:

28-01-20 NP Directrius Pla Control Tributari 2020

 

29-01-2020 L’Agència Tributària posa en marxa un pla especial de control de bases imposables negatives pendents de compensar per les empreses

Pla Estratègic de l’Agència Tributària 2020-2023:

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Planificacion/PlanEstrategico2020_2023/PlanEstrategico2020.pdf

Pla Estratègic 2020

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies