NOVETATS IVA

El web de l’AEAT ha publicat, al banner específic sobre IMPOSTOS, dins de les NOVETATS relatives a l’IVA, els següents continguts:

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Novedades_en_IVA/Publicadas_en_2021/Publicadas_en_2021.shtml

 

Publicades el 2021

Disposició addicional primera de Reial Decret Llei 7/2021 pel qual s’amplia el termini d’aplicació del tipus impositiu del 0% a determinats lliuraments de material sanitari per combatre el COVID 19

Amb data 28 d’abril de 2021 es publica al BOE el Reial Decret Llei 7/2021, de 27 d’abril per la qual, en la disposició addicional primera, s’amplia el termini fins al 31 de desembre de 2021 per a l’aplicació del tipus impositiu del 0% als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns referits en l’annex d’aquest Reial decret llei els seus destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix l’article 20.Tres de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA. Aquestes operacions s’han de documentar en factura com a operacions exemptes.

Reial Decret-llei 7/2021, de 27 d’abril,

de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors .

(BOE, 28-abril-2021)

 

Decisió (UE) 2021/660 de la Comissió de 19 d’abril de 2021 per la qual es modifica la Decisió (UE) 2020/491, relativa a la concessió d’una franquícia de drets d’importació i d’una exempció de l’IVA respecte de la importació de les mercaderies necessàries per combatre els efectes del brot de COVID-19 durant l’any 2020-

Amb data 3 d’abril de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió (UE) 2020/491 de la Comissió per la qual s’aplica una franquícia de drets d’importació i l’exempció en l’IVA de la importació de mercaderies que es vagin a emprar per combatre el COVID-19, per al seu despatx a lliure pràctica per ens púbics o per organitzacions autoritzades per les autoritats competents dels Estats membres.

Amb data 23 d’abril de 2021 es publica al Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió (UE) 2021/660 de la Comissió per la qual s’estén el que estableix la Decisió (UE) 2020/491, relativa a la concessió d’una franquícia de drets d’importació i d’una exempció de l’IVA respecte de la importació de les mercaderies necessàries per combatre els efectes del brot de COVID-19 fins al 31 de desembre de 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies