Novetats AEAT

El web de l’AEAT (www.agenciagtributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOVETATS, la següent informació d’interès:

 

06-05-19 Impost de Matriculació de Vehicles Automòbils (Metodologia en anglès)

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_del_Impuesto_sobre_Matriculacion_de_Vehiculos_Automoviles.shtml

 

Impost de matriculació de vehicles automòbils

L’Agència Estatal d’Administració Tributària publica l’Estadística de l’impost sobre matriculació de vehicles automòbils, en les seves dues versions Avanç mensual i Estadística anual basada en les declaracions que els contribuents estan obligats a presentar l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT) amb la primera matriculació definitiva a Espanya de vehicles automòbils nous o usats accionats a motor per a circular per vies i terrenys públics. L’Avanç mensual presenta la informació corresponent a l’any en curs amb un desfasament entre el mes de referència i el mes de publicació d’aproximadament 25 dies. L’Estadística anual presenta la informació corresponent a l’últim dia de l’any de l’exercici fiscal de referència de l’estadística.

La font de dades objecte de tractament estadístic el constitueix la informació continguda en el model de declaració 576 (Declaració de l’impost especial sobre determinats mitjans de transport) que es presenta obligatòriament de forma telemàtica.

S’ha incorporat a l’estadística pública de base tributària, aquesta publicació relativa al sector de l’automòbil, presentant informació del nombre de vehicles matriculats i característiques dels mateixos com ara la cilindrada, el preu mitjà del vehicle, etc i incorporant la informació de caràcter fiscal provinent del propi model de declaració, bases imposables, tipus aplicables i quotes. A més, s’incorporen a partir de l’1 de gener de 2008 les modificacions en l’IEDMT aplicant-se els ‘tipus impositius’ en funció de les emissions oficials de CO2 i de l’epígraf en el qual s’enquadri cadascun dels mitjans de transport per la Llei 34 / 2007 de la qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. Aquesta llei deroga l’article 70.bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, pel qual s’establien mesures urgents en relació amb el pla Prever. Cal destacar que aquesta estadística no és una estadística exhaustiva del model 576 perquè no incorpora la informació relativa a motocicletes, embarcacions i aeronaus, que també s’inclouen en el mateix model de l’impost de matriculació.

Actualment Espanya se situa entre els primers llocs de fabricants europeus de vehicles (el 3r a Europa) i el 7è a nivell mundial sent de gran importància el coneixement del sector. D’aquí, que la informació estadística del sector automòbil a Espanya sigui de gran interès social i econòmic. Aquesta estadística no pretén competir sinó complementar les estadístiques públiques proporcionades per la Direcció General de Trànsit i elaborada per l’Associació Nacional de Fabricants de Vehicles Automòbils.

D’altra banda, aquesta informació cobra especial importància per a les comunitats autònomes en constituir aquest impost altra font de finançament autonòmic. L’estadística es presenta per a cadascuna de les comunitats autònomes, preservant en tots els casos el secret estadístic.

Aquesta nova estadística complementa l ‘ “Estudi de l’Impost Especial sobre determinats mitjans de transport” que elabora anualment l’AEAT i les edicions són accessibles al web de l’AEAT (portal de la Duana espanyola).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies