BOE 18-06-2021

El BOE de 18-06-2021, publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Activitats empresarials i professionals. Declaració censal Ordre HAC/609/2021, de 16 de juny, per la qual es modifiquen l’Ordre EHA/1274/2007, de 26 d’abril, per la qual s’aproven els models 036 de Declaració censal d’alta, modificació i baixa…

BOE 16-06-2021

El BOE de 16-06-2021 publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impostos. Procediments tributaris Reial Decret 424/2021, de 15 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament pel qual es…

BOE 08-06-2021

El BOE de 08-06-2021 publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impostos Ordre HAC/559/2021, de 4 de juny, per la qual s’aproven les normes en l’àmbit duaner, de l’Impost sobre el Valor Afegit i dels impostos especials de fabricació, sobre l’avituallament i equipament exempt a vaixells i…

IRPF – CONSULTES VINCULANTS DE LA DGT – ABRIL 2021

Es remet document recopilatiu de consultes vinculants de la DGT en relació amb l’IRPF, publicades el 02-06-2021, i corresponents al període ABRIL/2021. (Font: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/) Com en ocasions anteriors, s’inclou: Enllaç a text íntegre Nombre de Consulta Data Sortida Descripció Fets Qüestió Plantejada Normativa

INFORME CONFLICTE Nº 2 IMPOST SOBRE SOCIETATS – AEAT

El web de l’AEAT publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, el següent Informe d’interès:   24-05-21 Informe del conflicte nº 2. Impostos sobre Societats. No deduïbilitat de pèrdues derivades d’ampliació de capital d’una filial Als efectes del que disposa l’article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General…

NORMES EN TRAMITACIÓ – MINISTERI D’HISENDA

El web del Ministeri d’Hisenda (www.hacienda.gob.es), publica, en l’apartat corresponent a PARTICIPACIÓ PÚBLICA – NORMES EN TRAMITACIÓ, els següents documents, en fase d’Audiència i Informació Pública:   AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA. Tràmits oberts Avantprojecte de Llei XX/2021, de XX de XX, pel qual es modifiquen la Llei 38/1992, de 28…

MINISTERI D’HISENDA – NOTES DE PREMSA I PRESENTACIONS

Es remeten els següents documents d’interès, publicats a la web del Ministeri d’Hisenda (www.hacienda.gob.es):     – NOTA DE PREMSA SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI D’IMPOSTOS ESPECIALS:  – NOTA DE PREMSA SOBRE EL “PLA DE RECUPERACIÓ” (Presentació dels components 27, 28 i 29 del Pla de…

RDL 10/2021- MESURES FISCALS (BORRASCA FILOMENA)

El web de l’AEAT publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent referència d’interès:   21-05-21 Reial Decret Llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca «Filomena» (BOE 19 de Maig 2021) IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES L’article 4 (beneficis…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies