MODIFICACIÓ DEL MODEL 190 per l’Ordre HAC/1295/2020 (Mod. 231)

El web de l’AEAT publica, en l’apartat NOVETATS, la següent informació sobre el Model 190:

 

04-01-21 Modificacions en els models 231 i 190

S’aprova l’Ordre HAC/1285/2020, de 29 de desembre que introdueix modificacions en l’Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre i l’Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, que aproven els models 231 (declaració d’informació país per país) i 190 (Retencions i ingressos a compte per rendiments de la feina i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes. Resum anual), respectivament.

També es modifica l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre per preveure la possibilitat de pagament mitjançant transferència bancària en els supòsits, termes i condicions que es desenvolupin reglamentàriament.

per la qual es modifiquen l’Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el model 231 de Declaració d’informació país per país, l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària i l’Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s’aprova el model 190 per a la Declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la renda de les Persones Físiques sobre rendiments de la feina i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda

(BOE, 31-desembre-2020)

 

NOTA: L’Ordre HAC/1285/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifiquen l’Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el model 231 de Declaració d’informació país per país, la ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària i l’ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s’aprova el model 190 per a la Declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments de la feina i d’activitats econòmiques, premis i determinades guanys patrimonials i imputacions de renda (BOE 31 de desembre).

Entre altres novetats, fins i tot respecte del contingut del propi projecte d’Ordre, s’inclou una modificació del model 190 com a conseqüència de la publicació del Reial Decret llei 39/2020, de 29 de desembre, en el qual s’estableix l’exempció de l’ingrés mínim vital en l’article 7.y) de la LIRPF. Per això, s’han creat dues claus noves d’exempció (L28 i L29) per identificar les rendes mínimes d’inserció de les CCAA i l’ingrés mínim vital satisfet des del INSS. La clau L28, en la qual es venia informant fins ara de les exempcions amb caràcter residual, passa a ser ara la clau L30.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies