IVA – Reglament d’Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOVETATS-IVA-2019, la següent informació respecte al Reglament d’Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019, per la qual es modifica el Reglament d’Execució (UE) 79/2012, publicat en el DOUE de 3-07-19.

 

Modificació del Reglament d’Execució (UE) nº 79/2012 pel qual s’estableixen les normes d’aplicació de disposicions del Reglament (UE) nº 904/2010 del Consell

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Novedades_en_IVA/Ano_2019__Normas_publicadas/Modificacion_del_Reglamento_de_Ejecucion__UE__n__79_2012_por_el_que_se_establecen_las_normas_de_aplicacion_de_disposiciones_d__010_del_Consejo.shtml

 

El 3 de juliol es publica al DOUE el Reglament d’Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019, per la qual es modifica, amb efectes a partir l’1 de gener de 2020, el Reglament de execució (UE) 79/2012, que introdueix disposicions d’aplicació del Reglament (UE) 904/2010, relatiu a la cooperació administrativa i la lluita contra el frau en l’àmbit de l’impost sobre el valor afegit.

La finalitat d’aquesta modificació és:

  • Utilitzar el mateix sistema electrònic per a emmagatzemar la informació sobre les importacions exemptes d’IVA i concedir l’accés automatitzat d’altres estats membres a aquesta informació, especificant els elements de dades a intercanviar, amb vista a ajudar els Estats membres a detectar discrepàncies en les declaracions d’IVA i els possibles fraus de l’IVA (article 17, apartat 1, lletra f) i l’article 21, apartat 2 bis Reglament 904/2010)
  • Establir les condicions per a l’accés automatitzat dels funcionaris d’enllaç de Eurofisc a determinades dades de matriculació de vehicles (article 21 bis Reglament 904/2010)
  • Reglament d’Execució (UE) 2019/1129 de la Comissió, de 2 de juliol de 2019 pel qual es modifica el Reglament d’Execució (UE) nº 79/2012 pel qual s’estableixen les normes d’aplicació de determinades disposicions del Reglament ( UE) nº 904/2010 del Consell relatiu a la cooperació administrativa i la lluita contra el frau en l’àmbit de l’impost sobre el valor afegit.
    (DOUE, 03-juliol-2019)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies