CONSULTES PROGRAMA INFORMA – IRPF – NOVEMBRE 2018

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, amb aquesta mateixa data, en l’apartat IMPOSTOS – IRPF, les consultes incorporades en el Programa Informa respecte de l’IRPF al mes de novembre.

 

Novetats en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques publicades en 2018

En la mesura que l’ascendent mort doni dret al mínim per ascendents, es pot aplicar el mínim per discapacitat, sempre que es compleixin la resta dels requisits exigits.

Els progenitors que no convisquin amb els fills, però els prestin aliments per resolució judicial, podran optar a partir del 2015 per l’aplicació del mínim per descendents, a l’sostenir-la econòmicament, ja que s’assimila la dependència econòmica a la dependència, o per l’aplicació del tractament previst per a les anualitats per aliments. En cas d’optar per l’aplicació del mínim per descendents, aquest es prorratejarà per parts iguals entre els progenitors.

El progenitor o progenitors que tinguin la guarda i custòdia dels fills, encara que sigui compartida, poden aplicar el mínim per descendents i no podran aplicar les especialitats aplicables en els supòsits d’anualitats per aliments. En el cas que s’extingeixi la guarda i custòdia sobre un fill per assolir aquest la majoria d’edat, s’aplica el que anteriorment reflectit mentre que el contribuent progenitor de què es tracti mantingui la convivència amb el fill.

El progenitor o progenitors que tinguin la guarda i custòdia dels fills, encara que sigui compartida, poden aplicar el mínim per descendents i no podran aplicar les especialitats aplicables en els supòsits d’anualitats per aliments. En el cas que s’extingeixi la guarda i custòdia sobre un fill per assolir aquest la majoria d’edat, s’aplica el que anteriorment reflectit mentre que el contribuent progenitor de què es tracti mantingui la convivència amb el fill.

En existir convivència i, per tant, tenir dret a l’aplicació del mínim per descendents, no es podrà aplicar el règim previst per a les anualitats per aliments a favor dels fills.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies