CONSULTES IVA – PROGRAMA INFORMA AEAT – INCORPORADES AL FEBRER 2019

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica amb aquesta mateixa data, en el banner específic sobre IMPOSTOS-IVA, dins l’apartat NOVETATS i, concretament, dins el subapartat NOVETATS PUBLICADES 2019 les consultes incorporades en el PROGRAMA INFORMA DURANT EL MES dE FEBRER de 2019:

 

Novetats publicades a l’INFORMA durant el mes de febrer

(https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Novedades_en_IVA/Ano_2019__Normas_publicadas/Novedades_publicadas_en_el_INFORMA_durante_el_mes_de_febrero.shtml)

 

141205-OPERACIONS FINANCERES: BITCOINS CANVI I SERVEIS DE MEDIACIÓ

Tributació de les operacions de canvi de divises tradicionals per la divisa virtual bitcoin, o viceversa i dels serveis de mediació per a la compravenda de moneda digital.

141195-FACTURA PER TRANSFERÈNCIES DERIVADES DE LA GESTIÓ D’INGRESSOS PÚBLICS

Obligació d’un Ajuntament d’emetre factura acreditativa de la recepció i el concepte de transferències derivades de la gestió de cobraments relativa a ingressos públics.

141196-APLICACIÓ: SUBJECTES PASSIUS EXCLOSOS DES DE 1.01.2019

Subjectes exclosos del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en 2019

141194-CONFIRMING SENSE RECURS I MERITACIÓ ANTICIPAT

Meritació com a pagament anticipat d’execucions d’obra immobiliàries, els destinataris no siguin Administracions públiques, abonades mitjançant “confirming” sense recurs.

141193-NO SUBJECCIÓ. TRANSMISSIÓ DEL NEGOCI

Subjecció de la transmissió del negoci a una societat limitada de manera que aquesta pugui continuar amb la mateixa activitat que el transmetent.

141192-EXECUCIÓ OBRES: RENOVACIÓ PARCIAL HABITATGE

Tipus aplicable a les obres de renovació parcial d’obra, sanejament i fontaneria, electricitat i pintura d’un habitatge per al seu propietari, persona física, en què el cost dels materials emprats és inferior al 40% de la base imposable de l’operació.

141190-EXECUCIÓ OBRA: REPARACIÓ BANY

Realització, en la cambra de bany d’un habitatge habitual, d’unes obres de reparació de la instal·lació d’un plat de dutxa. Les obres inclouen la pintura i el desplaçament de les aixetes sense aportar-la, així com la substitució de l’esmentat plat. Tipus impositiu aplicable.

141189-EXECUCIÓ OBRA: REFORMA INTEGRAL D’UN HABITATGE HABITUAL

Tipus impositiu aplicable a les obres de reforma integral d’un habitatge habitual.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies