CONSELL DE MINISTRES DE 26-04-19

Es remet, en document annex, una selecció de continguts d’interès inclosos en el Consell de Ministres de 26-04-19

(Pot consultar-se la Referència completa en http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190426.aspx )

 

En particular, s’han destacat els següents:

PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • REAL DECRET pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdito immobiliari, i s’adopten altres mesures en matèria financera.
  • REAL DECRET pel qual s’aprova la norma de qualitat per al pa.
  • ACORD pel qual s’aprova la signatura “ad referendum” del Protocol d’esmena del Conveni del Consell d’Europa per a la protecció de les persones respecte al tractament automatitzat de dades de caràcter personal.
  • ACORD pel qual s’autoritza la signatura de l’Acord sobre intercanvi d’informació en matèria tributàriaentre el Regne d’Espanya i el Principat de Mònaco i del Memoràndum d’Entesa entre les autoritats competents del Regne d’Espanya i del Principat de Mònaco.

AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

ACORD pel qual es pren coneixement de l’Esmena número u al Conveni de Seguretat Social entre el Regne d’Espanya i la República del Perú, fet a Madrid el 28 de febrer de el 2019.

TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

REAL DECRET pel qual es regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació i l’activitat de creació artística, en desplegament de la disposició final segona del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven mesures de urgència sobre la creació artística i la cinematografia.

INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

REAL DECRET pel qual es modifica el Reglament per a l’execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, aprovat pel Reial Decret 687/2002, de 12 de juliol.

CONSELL DE MINISTRES 26-04-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies