CONSELL DE MINISTRES 24-03-2020

El Consell de Ministres de 24-03-2020 no ha aprovat cap modificació respecte de les normes vigents de Seguretat Social o de Tributació, contingudes fonamentalment en els apartats 5 i 6 de la Disposició Addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, incorporat a aquesta disposició addicional pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, de manera que la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis a què es fa referència en el RDL 8/2020, no afecta els supòsits d’afiliació, liquidació i cotització de la Seguretat Social ni als terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions i declaracions tributàries .

Entre les qüestions aprovades en el Consell de Ministres de 24-03-2020, destaquen les dues següents:

 

Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica

PRÒRROGA ESTAT D’ALARMA

El Consell de Ministres ha acordat sol·licitar al Congrés dels Diputats autorització per prorrogar l’Estat d’Alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquesta pròrroga es sol·licita fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març.

 

Afers Econòmics i Transformació Digital

LÍNEA D’AVALS PER GARANTIR LA LIQUIDITAT D’AUTÒNOMS I EMPRESES

El Consell de Ministres ha aprovat l’Acord que recull les característiques del primer tram, per un import de fins a 20.000 milions d’euros, de la Línia d’Avals per a empreses i autònoms, recollida en el Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer enfront de l’impacte econòmic i social del COVID-19.

El Govern dóna així compliment al compromís amb les empreses, especialment amb els treballadors autònoms i les pimes, de posar en marxa les mesures necessàries per garantir la seva liquiditat i preservar l’activitat productiva i l’ocupació.

Amb aquest objectiu, la Línia d’Avals garantirà els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Aquesta línia serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial, en col·laboració amb les entitats financeres.

Característiques de la Línia d’Avals

La Línia d’Avals es va aprovar amb una dotació de fins a 100.000 milions d’euros. El primer tram activat en l’acord d’avui té un import de 20.000 milions d’euros, dels quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d’autònoms i pimes.

Podran sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor de el Reial Decret Llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.

L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, l’aval cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60 de les renovacions.

L’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys. El cost de l’aval, d’entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020. Per a això, hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.

Les entitats financeres es comprometen a mantenir els costos dels nous préstecs i de les renovacions que es beneficiïn d’aquests avals en línia amb els costos aplicats abans de l’inici de la crisi del COVID-19.

També assumeixen el compromís de mantenir, al menys fins el 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs siguin avalats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies