IRNR – BOE 19-10-19

El BOE de dissabte, 19-10-19, publica la següent disposició d’interès: MINISTERI D’HISENDA Impost sobre la Renda de no Residents Reial Decret 595/2019, de 18 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial Decret 1776/2004, de 30 de juliol. PDF (BOE-A-2019-15011…

BOE 19-08-19

El BOE de dilluns, 19-08-19, publica la següent Resolució d’interès: MINISTERI D’ECONOMIA I EMPRESA Protecció de deutors hipotecaris Resolució de 26 de juliol de 2019, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica la llista d’entitats que han comunicat la seva adhesió al Codi de…

BOE 17-07-19 – ORDRE GESTIÓ LLIBRES REGISTRE EN IRPF

El BOE de 17-07-19 publica la següent disposició d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Ordre HAC / 773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. PDF…

BOE 24-05-19 – MODELS DE COMPTES ANUALS

El BOE de divendres, 24-05-19, publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI DE JUSTÍCIA Registres mercantils. Models de comptes anuals Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, per la qual s’aprova el nou model per a la presentació en…

BOE 17-05-19 – MODELS IS

El BOE de 17.05.19 publica la següent Disposició d’interès:   I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impost sobre Societats i Impost sobre la renda de no residents Ordre HAC / 554/2019, de 26 d’abril, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la…

GUIA SOBRE EL REGISTRE DE JORNADA

El web del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat publica la GUIA SOBRE EL REGISTRE DE JORNADA (http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3531)   El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social publica la guia sobre el registre de jornada Des de la publicació del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures…

CONSELL DE MINISTRES DE 26-04-19

Es remet, en document annex, una selecció de continguts d’interès inclosos en el Consell de Ministres de 26-04-19 (Pot consultar-se la Referència completa en http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190426.aspx )   En particular, s’han destacat els següents: PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT REAL DECRET pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 5/2019, de…

CONSELL MINISTRES 15-03-19 – ACORD DE FISCALITAT AMB REGNE UNIT EN RELACIÓ AMB GIBRALTAR

El Consell de Ministres del passat 15-03-19 (veure referència íntegra en http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190315.aspx) incorpora el següent Acord d’interès:   Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat ACORD pel qual s’aprova la signatura “ad referendum” de l’Acord Internacional en matèria de fiscalitat i protecció dels interessos financers entre el Regne d’Espanya i el…

BOE 16-03-19

El BOE de dissabte, 16-03-19, publica la següent disposició d’interès:   I. Disposicions generals CAP DE L’ESTAT Contractes de crèdit immobiliari Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. PDF (BOE-A-2019-3814 – 71 pàgs. – 1.311 KB)  Altres formats Enllaços: https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3814

BOE 2 i 5-03-19

El BOE de dissabte, 2-03-19, publica les següents disposicions d’interès:   I. Disposicions generals CAP DE L’ESTAT Codi Penal Llei Orgànica 2/2019, d’1 de març, de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en matèria d’imprudència en la conducció de vehicles de motor o…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies