RESOLUCIONS TEAC 05404, 02711 i 05119

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/05404/2016/00/00 del 16/01/2020 – TEAC Sol·licitud de devolució de retencions sobre dividends. Justificació de les retencions suportades. Suficiència del certificat de retencions que compleix amb el…

RESOLUCIONS TEAC 04115, 05047 i 00802

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/04115/2016/00/00 del 23/01/2020 – TEAC IVA-ITP i AJD. Transmissions patrimonials oneroses. Compres a particulars d’objectes usats d’or i altres metalls. Fet imposable. Delimitació amb l’IVA. Canvi…

RESOLUCIONS TEAC 06461, 02882 i 00568

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:     Criteri 1 de la resolució 00/06461/2016/00/00 del 21/01/2020 – TEAC Exempció operacions societàries. Situació legislativa anterior a l’26 de desembre de 2008. Incondicionalitat de l’exempció establerta a l’article 45.1.B.10. CANVI…

RESOLUCIONS TEAC 06061, 04623 i 04835

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/06061/2016/00/00 del 23/01/2020 – TEAC IVA-ITP i AJD. Transmissions patrimonials oneroses. Compres a particulars d’objectes usats d’or i altres metalls. Fet imposable. Delimitació amb l’IVA. Canvi…

RESOLUCIÓ TEAC 00557 i RESOLUCIÓ TEAR CATALUNYA 02536

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/00557/2019/00/00 del 16/01/2020 – TEAC IS. Aplicació de la Disposició Addicional dotzena de el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats. Manteniment o increment…

RESOLUCIONS TEAR EXTREMADURA 03346 i 00246

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 06/03346/2017/00/00 del 06/09/2019 – TEAR d’Extremadura Taxes i exaccions no cedides a les comunitats autònomes. Aprovació del cànon i tarifa abans de l’inici de l’any natural…

RESOLUCIONS TEAR MADRID 08.637 i 15370

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 28/08637/2016/00/00 del 12/09/2019 – TEAR de Madrid Es planteja si la reclamant, per la seva activitat reaseguradora, ha de tributar en els epígrafs 821 (Entitats asseguradores…

RESOLUCIONS TEAC 01485 i 07064

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/01485/2019/00/00 del 21/11/2019 – TEAC IVA. Deducció de les compensacions agrícoles del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Requisit de pagament. En cas de pagament…

RESOLUCIONS TEAC 00390 -criteris 1 i 2-, i 02418

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/00390/2016/00/00 del 18/12/2019 – TEAC IVA. Deduccions. Lliuraments a clients de material de promoció que no forma part del trànsit habitual comercial de l’empresa, associades a…

RESOLUCIONS TEAC 06260 -criteris 1 i 2-, y 04205

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/06260/2015/00/00 del 21/11/2019 – TEAC IVA. Exempcions. Mediació en operacions financeres exemptes. Requisit que el mediador es presenti davant del client com un tercer i faci…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies