RESOLUCIÓ TEAC 03156

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DYCTEA), publica la següent Resolució d’interès.   Criteri 1 de la resolució 00/03156/2019/00/00 del 17/07/2020 – TEAC Impost sobre Societats. Deducibilidad des del 01/01/2015 del que s’ha pagat per una societat als seus administradors mercantils, quan aquests desenvolupen, a més,…

RESOLUCIONS TEAC 06801 -criteris 1 i 2- i 03085

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès.   Criteri 1 de la resolució 00/06801/2017/00/00 del 25/06/2020 – TEAC Errors en la descripció cadastral d’un immoble. Procediment de subsancación de discrepàncies. Criteri: Sol·licitat a l’empara de l’article 220 de la LGT, l’inici…

RESOLUCIONS TEAC 05340 i 04671 i TEAR MADRID 15000

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès, del TEAC i del TEAR de Madrid.   Criteri 1 de la resolució 00/05340/2019/00/00 del 08/06/2020 – TEAC Actes impugnables. La qüestió sobre la qual cal pronunciar és si els acords d’arxiu de les…

RESOLUCIONS TEAR EXTREMADURA 00901, 02169, 02991 -criteris 1 i 2-

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès, de TEAR d’Extremadura.   Criteri 1 de la resolució 06/00901/2017/00/00 del 27/11/2019 – TEAR d’Extremadura Procediment de Taxació pericial contradictòria. Finalització del procediment i actuacions posteriors a la comunicació a l’obligat de l’informe de…

RESOLUCIONS TEAR MÚRCIA 02498, 02918 i 03790

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès, de TEAR de Múrcia.   Criteri 1 de la resolució 30/02498/2016/00/00 del 29/11/2019 – TEAR de Múrcia Procediment d’Inspecció. Ampliació del termini de durada de les actuacions inspectores de 12 a 24 mesos. Article…

RESOLUCIONS TEAR MÚRCIA 00188, 01070 i 02165

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès, de TEAR de Múrcia.   Criteri 1 de la resolució 30/00188/2017/00/00 del 29/11/2019 – TEAR de Múrcia Procediment de recaptació. Responsabilitat de l’article 43.1.b) LGT. Circumstàncies que determinen que una societat de capital s’ha…

RESOLUCIONS TEAR MADRID 11122, 16573 i 27752

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents resolucions del TEAR de MADRID.     Criteri 1 de la resolució 28/11122/2016/00/00 del 30/10/2019 – TEAR de Madrid Impost sobre Societats. Sol·licitud de rectificació d’autoliquidació d’IS 2013. Es pretén la deducció d’una despesa quantificada en…

RESOLUCIONS TEAR EXTREMADURA 01668, 01737 i TEAR CATALUNYA 00327

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions dels TEAR d’EXTREMADURA i CATALUNYA.   Criteri 1 de la resolució 06/01668/2019/00/00 del 30/10/2019 – TEAR d’Extremadura Actes susceptibles de reclamació economicoadministrativa. Competència. L’acord pel qual es deixa sense efecte el nomenament com a pèrit…

RESOLUCIONS TEAR MURCIA 01117 i TEAR D’EXTREMADURA 00662 i 00810

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions dels TEAR de MÚRCIA i EXTREMADURA.     Criteri 1 de la resolució 51/01117/2018/00/00 del 31/10/2019 – TEAR de Múrcia IRPF. Prestacions percebudes com a conseqüència d’incapacitat permanent absoluta. Exempció. Criteri: L’interessat és un militar…

RESOLUCIONS TEAR GALICIA 01952 i TEAR MURCIA 00806 i 00826

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions dels TEAR de Galícia i Múrcia.   Criteri 1 de la resolució 36/01952/2017/00/00 del 31/10/2019 – TEAR de Galícia IVA. Dret a la deducció de quotes suportades o satisfetes per l’adquisició o importació d’elements de…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies