RESOLUCIONS TEAC 06542, 06250 i 02297

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/06542/2019/00/00 del 16/02/2021 – TEAC Sancions tributàries. Reducció de les sancions. Concessió d’ajornament o fraccionament en el pagament de la sanció amb dispensa de garanties basat en l’article…

RESOLUCIONS TEAC 03176 i 04260 i RESOLUCIÓ TEAR VALÈNCIA 03492

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/03176/2018/00/00 del 18/02/2021 – TEAC IVA. Devolucions a no establerts. Quotes indegudament repercutides. Criteri: Es denega la sol·licitud de devolució de quotes d’IVA suportades per determinats empresaris o…

RESOLUCIONS TEAC 02689, 02836 i 01984

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/02689/2020/00/00 del 22/02/2021 – TEAC IRPF. Simulació. Societats de professionals. Prestació de servei pels propis socis i no per les societats interposades creades a l’efecte pels professionals. Criteri:…

RESOLUCIONS TEAC 02050, 03021 i 05301

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/02050/2018/00/00 del 27/11/2020 – TEAC Impost sobre Transmissions Patrimonials i AJD. L’adjudicació en pagament d’assumpció de deute com a fet imposable. Criteri: Quan es transmeten immobles a una…

RESOLUCIONS TEAC 04029, 06351 i 06593

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/04029/2017/00/00 del 15/12/2020 – TEAC IVA, deduccions, interposició d’entitats per a la construcció d’immobles que s’utilitzaran en el seu arrendament a altres entitats que realitzen operacions exemptes. Conflicte…

RESOLUCIONS TEAR MADRID 17835, 21921 i TEAC 00283

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 28/17835/2018/00/00 del 22/12/2020 – TEAR de Madrid Responsables subsidiaris. Acreditació del requisit subjectiu: concurrència d’una conducta quan menys negligent del responsable determinant de la comissió de les infraccions…

RESOLUCIONS TEAC 05109, 04868 i TEAR VALENCIA 01081

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/05109/2016/52/00 del 02/02/2021 – TEAC IS / IRPF. Procediment d’Inspecció. Operacions Vinculades. Compatibilitat del desenvolupament simultani de diversos procediments d’inspecció respecte de tots els obligats tributaris que siguin…

RESOLUCIONS TEAC 06250 i 06355 – criteris 1 i 2

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA/DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/06250/2020/00/00 del 11/02/2021 – TEAC Determinar si a la pensió pública per jubilació percebuda de la Seguretat Social pels antics treballadors de TABACALERA, SA li resulta aplicable el que…

RESOLUCIONS TEAC 01857, 04177 i 04696

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEAC (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:     Criteri 1 de la resolució 00/01857/2014/51/00 del 21/10/2020 – TEAC Procediment econòmic-administratiu. Còmput de terminis d’interposició de recurs d’anul·lació. Disposició Addicional 9ª del Reial Decret Llei 11/2020. Criteri: Tot i que el…

RESOLUCIONS TEAC 00275, 02731 i 02866

La base de dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents resolucions:   Criteri 1 de la resolució 00/00275/2018/00/00 del 21/10/2020 – TEAC Procediment de devolució a no establerts. Finalització del procediment amb l’inici d’un procediment de comprovació limitada que es resol ometent el tràmit d’audiència. Criteri:…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies