BOE 23-10-2020

El BOE de 23-10-2020 publica la següent disposició d’interès, en relació amb el Reglament General de Vehicles: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/23/pdfs/BOE-A-2020-12767.pdf

RESOLUCIONS TEAC 04672, TEAR EXTREMADURA 00476 i TEAR MÚRCIA 01142

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès.   Criteri 1 de la resolució 00/04672/2017/00/00 del 17/09/2020 – TEAC LGT. Recàrrecs per presentació extemporània. Declaració complementària. Interpretació amplia del concepte requeriment previ. Modifica el criteri de la resolució de 21…

BOE 21-10-2020

El BOE de 21-10-2020 publica les següents disposicions d’interès:   MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC Subvencions Reial Decret 905/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions en l’àmbit de la transició ecològica finançades amb càrrec a la quota íntegra de…

CONSELL DE MINISTRES 20-10-2020

El Consell de Ministres de 20-10-2020 ha aprovat el següent ACORD:   Treball i Economia Social ACORD pel qual s’aprova el Pla Anual de Política d’Ocupació per al 2020, segons el que estableix l’article 11.2 del text refós de la Llei d’Ocupació, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23…

BOE 17-10-2020

El BOE de 17-10-2020 publica la següent disposició d’interès:   MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME Vehicles automòbils. Mesures urgents. Ordre ICT/971/2020, de 15 d’octubre, per la qual es desenvolupa el programa de renovació de parc circulant espanyol el 2020 (Pla Renove 2020) i es modifica l’Annex II de Reial decret…

BOE 16-10-2020

El BOE de 16-10-2020, publica les següents disposicions d’interès:   I. Disposicions generals PREFECTURA DEL ESTAT Impostos Llei 4/2020, de 15 d’octubre, de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals. PDF (BOE-A-2020-12355 – 12 pàgs. – 242 KB) Altres formats Llei 5/2020, de 15 d’octubre, de l’Impost sobre les Transaccions Financeres. PDF (BOE-A-2020-12356 – 9 pàgs. –…

CONSELL MINISTROS 13-10-2020

Es remet una selecció de referències d’interès aprovades en Consell de Ministres de 13-10-2020, així com, en format PDF, la referència íntegra de dit Consell de Ministres. https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201013.aspx   En particular, es consideren d’especial interès els següents continguts:   Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica REIAL DECRET pel…

RESOLUCIONS TEAC 05023, 00970 i 02661

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions en UNIFICACIÓ DE CRITERI.   Criteri 1 de la resolució 00/05023/2018/00/00 del 24/09/2020 – TEAC Notificacions. Validesa de les notificacions expedides en un únic document a nom de tots els destinataris, obligats solidàriament,…

DYCTEA Resolución TEAC 00561 de 01/10/2020

La base de dades de doctrina i consultes dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica la següent Resolució d’interès i importància, dictada en Unificació de Criteri.   Criteri 1 de la resolució 00/00561/2020/00/00 del 01/10/2020 -TEAC IRPF. Deducció per adquisició d’habitatge habitual. Requisits i límits per aplicar la deducció en el…

RESOLUCIONS 00512 i 04812 TEAR MÚRCIA i 00866 TEAR ANDALUSIA

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès.   Criteri 1 de la resolució 30/00512/2017/00/00 del 20/12/2019 – TEAR de Múrcia Deducció per inversió en habitatge habitual. Dissolució de la societat de guanys a causa de divorci i adjudicació del…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies