BOE 26-02-2020 – RDL 5/2020, de 25-02-2020

El BOE de 26-02-2020 publica el RDL 5/2020, de 25-02-2020, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’agricultura i alimentació, aprovat en Consell de Ministres de 25-02-2020.   Es recorda que el RDL 5/2020, entre altres mesures, recull les següents: En matèria de fiscalitat, s’introdueixen modificacions en la Llei…

CONSELL DE MINISTRES de 25-02-2020

En el Consell de Ministres de 25-02-2020 s’han aprovat, entre altres, les següents referències d’interès: (Enllaç a Referència íntegra de Consell de Ministres: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200225.aspx)     Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica REIAL DECRET-LLEI pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’agricultura, pesca i alimentació. Agricultura, Pesca i…

CONSELL DE MINISTRES DE 18-02-2020

Es remet una selecció de continguts de Consell de Ministres de 18-02-2020.   Hisenda PROJECTE DE LLEI de l’impost sobre determinats serveis digitals. PROJECTE DE LLEI de l’impost sobre les transaccions financeres. Afers Econòmics i Transformació Digital PROJECTE DE LLEI per a la transformació digital del sistema financer. PROJECTE DE LLEI reguladora…

RDL 4/2020 – ACOMIADAMENT OBJECTIU – BOE 19-02-2020

El BOE de 19-02-2020 publica la següent disposició d’interès:   I. Disposicions generals PREFECTURA DEL ESTAT Estatut dels Treballadors Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina que estableix l’article 52 d) de el text refós de la…

NOTA DE PREMSA MINISTERI D’HISENDA – 18/02/2020

El web del MINISTERI D’HISENDA (www.hacienda.gob.es) publica, com a resum de mesures de Consell de Ministres de 18/02/2020, la següent NOTA DE PREMSA: EL GOVERN APROVA ELS PROJECTES DE LLEI DELS IMPOSTOS SOBRE SERVEIS DIGITALS I SOBRE TRANSACCIONS FINANCERES Aquests tributs permeten modernitzar el sistema fiscal per adaptar-lo a noves…

RESOLUCIONS TEAC 06061, 04623 i 04835

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/06061/2016/00/00 del 23/01/2020 – TEAC IVA-ITP i AJD. Transmissions patrimonials oneroses. Compres a particulars d’objectes usats d’or i altres metalls. Fet imposable. Delimitació amb l’IVA. Canvi…

RESOLUCIÓ TEAC 00557 i RESOLUCIÓ TEAR CATALUNYA 02536

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/00557/2019/00/00 del 16/01/2020 – TEAC IS. Aplicació de la Disposició Addicional dotzena de el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats. Manteniment o increment…

IRPF – CONSULTES VINCULANTS DGT – DESEMBRE 2019

S’adjunta document elaborat en relació amb les CONSULTES VINCULANTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS (DGT) emeses respecte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents al període DESEMBRE/2019, publicades el 31-01-2020. (Font: http://petete.minhafp.gob.es/consultas/) Com en ocasions anteriors, en el document s’inclou: Enllaç a text íntegre Nombre…

RESOLUCIONS TEAR MADRID 08.637 i 15370

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 28/08637/2016/00/00 del 12/09/2019 – TEAR de Madrid Es planteja si la reclamant, per la seva activitat reaseguradora, ha de tributar en els epígrafs 821 (Entitats asseguradores…

RDL 1/2020 – BOE 15-01-2020 i CONSELL MINISTRES 14-01-2020

El BOE de 15-01-2020 publica la següent disposició d’interès:   I. Disposicions generals PREFECTURA DE L’ESTAT Seguretat Social. Pensions Reial Decret llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s’estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques de el sistema de Seguretat Social. PDF (BOE-A-2020-501 – 15 pàgs. –…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies