RESOLUCIONS TEAR MADRID 08.637 i 15370

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 28/08637/2016/00/00 del 12/09/2019 – TEAR de Madrid Es planteja si la reclamant, per la seva activitat reaseguradora, ha de tributar en els epígrafs 821 (Entitats asseguradores…

RDL 1/2020 – BOE 15-01-2020 i CONSELL MINISTRES 14-01-2020

El BOE de 15-01-2020 publica la següent disposició d’interès:   I. Disposicions generals PREFECTURA DE L’ESTAT Seguretat Social. Pensions Reial Decret llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s’estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques de el sistema de Seguretat Social. PDF (BOE-A-2020-501 – 15 pàgs. –…

PUBLICAT LLISTAT D’APTES – PROVES D’ACCÉS A LA PROFESSIÓ 2019

Al B.O.E. nº 12 de data 14 de gener de 2020 ha sortit publicada la Resolució de 8 de gener de 2020, de la Secretaria d’Estat de la Funció Pública per la qual es publica la relació d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’accés a la professió de…

NOTA PREMSA TANCAMENT CAMPANYA IRPF 2018

S’adjunta NOTA DE PREMSA sobre TANCAMENT CAMPANYA RENDA 2018, publicada al web de Ministeri d’Hisenda (www.hacienda.gob.es)

NORMES TRIBUTÀRIES – BOE 31-12-19

El BOE de 31-12-19 publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impost sobre el Valor Afegit Ordre HAC/1270/2019, de 5 de novembre, per la qual s’aprova el model 318, “Impost sobre el Valor Afegit. Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici…

BOE 30-12-19

El BOE de dilluns, 30-12-19, publica les següents disposicions d’interès:   MINISTERI D’ECONOMIA I EMPRESA Serveis de pagament. Entitats de crèdit Ordre ECE/1263/2019, de 26 de desembre, sobre transparència de les condicions i requisits d’informació aplicables als serveis de pagament i per la qual es modifica l’Ordre ECO/734/2004, de 11…

IRPF – CONSULTES VINCULANTS DGT – NOVEMBRE 2019

Adjunt es remet document recopilatiu amb la relació íntegra de CONSULTES VINCULANTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS (DGT), en relació amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents al PERÍODE: NOVEMBRE – 2019, i publicades a la Base de Dades de la DGT el 27-12-19. (Font: http://petete.minhafp.gob.es/consultas/)…

VALORS CADASTRALS – ACTUALITZACIÓ – BOE 28-12-19

El BOE de 28-12-19 publica la següent disposició d’interès:   I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Cadastre Ordre HAC / 1257/2019, de 17 de desembre, per la qual s’estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de pressupostos generals de…

BOE 28-12-19 – REGISTRE DE PRESTADORS DE SERVEIS A TERCERS – BLANQUEIG DE CAPITALS

El BOE de 28-12-19 publica la següent disposició d’interès:   I. Disposicions generals MINISTERI DE JUSTÍCIA Blanqueig de capitals Ordre JUS / 1256/2019, de 26 de desembre, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques o jurídiques que de forma empresarial o professional presten els serveis descrits…

BOE 28-12-19 – RDL MESURES URGENTS

El BOE de 28-12-19 publica la següent disposició d’interès.   I. Disposicions generals CAP DE L’ESTAT Mesures urgents Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social. PDF (BOE-A-2019-18611 – 12 págs. – 246 KB) Altres formats Enllaços: https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18611  …

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies