BOE 31-12-2020

El BOE de 31-12-2020 publica les següents disposicions d’interès:

 

I. Disposicions generals

PREFECTURA DEL ESTAT

Pressupostos Generals del Estat
Mesures urgents

 

MINISTERI D’HISENDA

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i sobre Societats
  • Ordre HAC/1285/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifiquen l’Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el model 231 de Declaració d’informació país per país, l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària i l’Ordre EHA/3127/2009 , de 10 de novembre, per la qual s’aprova el model 190 per a la Declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments de la feina i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda.

 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Organització
  • Reial Decret 1182/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, el Reial Decret 689/2020, de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Hisenda i es modifica el Reial Decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials i el Reial Decret 390/1998, de 13 de març, pel qual es regulen les funcions i l’estructura orgànica de les delegacions d’Economia i Hisenda.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies