BOE 28-04-2021

El BOE de 28-04-2021,  publica les següents disposicions d’interès:

I. Disposicions generals

PREFECTURA DE L’ESTAT
Mesures urgents
Reial Decret llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Orrdre HAC/411/2021, de 26 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2020 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies