BOE 2 i 5-03-19

El BOE de dissabte, 2-03-19, publica les següents disposicions d’interès:

 

I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

Codi Penal
  • Llei Orgànica 2/2019, d’1 de març, de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en matèria d’imprudència en la conducció de vehicles de motor o ciclomotor i sanció de l’abandonament del lloc de l’ accident.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2973.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2973

 

Propietat intel·lectual
  • Llei 2/2019, d’1 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2974

 

 

Violència de gènere

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2975

 

Unió Europea
  • Reial decret llei 5/2019, d’1 de març, pel qual s’adopten mesures de contingència davant la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea sense que s’hagi arribat a l’acord que preveu l’article 50 del Tractat de la Unió Europea.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2976.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2976

 

 

 

I el BOE de dimarts, 5-03-19, per la seva banda, publica les següents:

I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

Mesures urgents

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3108

 

 

III. Altres disposicions

COMISIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

Entitats sense ànim de lucre
  • Acord de 20 de febrer de 2019, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel qual s’aprova el codi de conducta relatiu a les inversions de les entitats sense ànim de lucre.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3174.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3174

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies