BOE 18-03-2021

El BOE de 18-03-2021, publica la següent disposició d’interès:

I. Disposicions generals

MINISTERI D’HISENDA

Impostos
Ordre HAC/248/2021, de 16 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2020, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s’estableixen els procediments d’obtenció, modificació, confirmació i presentació de l’esborrany de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d’ambdós per mitjans telemàtics o telefònics.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies