BOE 17-07-19 – ORDRE GESTIÓ LLIBRES REGISTRE EN IRPF

El BOE de 17-07-19 publica la següent disposició d’interès:

I. Disposicions generals

MINISTERI D’HISENDA

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Enllaços:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10487.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10487

 

S’adjunta document elaborat en relació amb els principals continguts de la mateixa i la redacció, en paral·lel, del text previst en el Projecte d’Ordre i el que, definitivament, s’ha publicat:

Ordre HAC LLIBRES REGISTRE EN IRPF - BOE 17-07-19

Ordre HAC LLIBRES REGISTRE EN IRPF - BOE 17-07-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies