BOE 11-05-19 (IVA – PAN)

El BOE de 11-05-19 publica la següent disposició d’interès:

CAP DE L’ESTAT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

Normes de qualitat

Enllaços:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-6994.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6994

 

NOTA: EL RD TÉ EFECTES EN L’APLICACIÓ DEL TIPUS REDUÏT / SUPERREDUÏT DE L’IVA.

VEURE CONSELL DE MINISTRES DE 26-04-19:

AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

NOVA NORMA DE QUALITAT DEL PA

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que estableix les normes bàsiques de qualitat per a l’elaboració i comercialització del pa a Espanya. Una norma que estableix un precedent legal a les normes de qualitat dels aliments, en introduir una fiscalitat positiva, i que garanteix que els ciutadans adquireixin productes de qualitat perfectament caracteritzats i etiquetats.

La nova norma millora la competitivitat del sector espanyol del pa, garanteix la lleial competència entre indústries establint les mateixes condicions a tots els productors, i facilita la innovació atenent les noves necessitats dels consumidors.

De la mateixa manera garanteix un alt nivell de qualitat dels productes i millora la informació que reben els consumidors, clarificant les denominacions de venda, així com la resta d’informació voluntària que poden utilitzar els operadors.

NOVETATS DE LA NOVA NORMA

La nova norma de qualitat del pa contempla requisits més estrictes per considerar un pa integral, exigint que el 100% de la farina emprada sigui integral. Per a aquells pans integrals o d’altres cereals que no estiguin elaborats de forma exclusiva amb aquest tipus de farines, s’haurà d’indicar el percentatge de farina en l’etiquetatge.

En el cas de pa d’altres cereals, també s’inclouen requisits més estrictes, establint-se per exemple per el pa de sègol que sigui elaborat només amb aquest tipus de farina. També es defineix el pa multicereal.

Es concreta la definició de massa mare, que es preserva a un tipus d’elaboració que limita l’ús de llevats industrials, i s’estableixen els requisits per utilitzar la denominació “elaborat amb massa mare”.

També es defineix l’elaboració artesana del pa, en què ha de prevaler el factor humà davant del mecànic i els requisits que s’han de complir per poder incloure aquesta menció en l’etiquetatge dels productes.

A més s’introdueix una nova definició del pa comú, que inclou pans elaborats amb un altre tipus de farines diferents a la del blat, permetent així l’ús de farines integrals, d’altres cereals, però a més, inclourà productes més beneficiosos per a la salut, i molt demandats pel consumidor modern, com són productes amb segó, etc.

 

 

Aquesta nova definició de pa comú permet que a partir d’ara, s’apliqui un IVA reduït a molts més productes que avui dia es consideren de consum habitual a les llars, com són els pans integrals, els pans d’altres cereals diferents del blat i els pans elaborats amb segó.

D’aquesta manera i gràcies a l’ampliació de la definició de “pa comú”, es beneficiaran del tipus d’IVA reduït (4%) més tipus de pans que tenien actualment un tipus del 10%.

 

Així mateix, fruit de les negociacions entre les diferents administracions, s’ha inclòs una última mesura que consisteix a limitar la quantitat de sal que es pot emprar per elaborar el pa comú.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies