ÀMBIT PROFESSIONAL DELS GESTORS ADMINISTRATIUS

La professió de gestor administratiu serà exercida personalment, sense interposició de cap persona, i poguent únicament auxiliar-se d’empleats autoritzats per a la realització de gestions de tràmits d’acord amb el que disposa l’Estatut de la Professió.

Serà requisit indispensable per a l’exercici de la professió de gestor administratiu la incorporació al Col·legi en l’àmbit que radiqui el domicili professional, únic o principal. Aquesta col·legiació facultarà per exercir la professió en tot el territori nacional, en els termes que estableix la Llei de Col·legis Professionals i l’Estatut de la Professió.

LES ÀREES D’ACTUACIÓ DELS GESTORS ADMINISTRATIUS COL·LEGIATS SÓN:

Vehicles: Transferències de vehicles. Baixes temporals i per desballestament. Matriculacions. Rematriculacions per canvi de propietat o de domicili a una altra província. Fitxa reduïda de característiques tècniques. Homologacions. Importacions i exportacions. Permisos de circulació. Recursos de multes…

Laboral i Seguretat Social: Assessorament. Presentacions telemàtiques. Nòmines. Assegurances socials. Contractes. Altes en Seguretat Social. Certificats d’empresa. Llibres de visites. Comunicacions d’obertura de centres de treball…

Fiscal i Comptable: Fiscal (Assessorament. Declaracions fiscals). Comptable (Comptabilitat. Emplenament d’obligacions) Mercantil (constitució de societats i comunitats de béns amb explotacions econòmiques. Gestió de llibres socials)…

Patents i Marques: Signes distintius (Models, Dibuixos. Dissenys industrials. Llicència de patents. Invencions). Serveis de tecnologia (Obtenció, renovació i vigilància sobre dominis i protecció de dades)…

Registres: Nota simple. Certificats. Inscripcions d’escriptures. Legalitzacions de llibres. Cancel·lació d’hipoteques. Registre d’índexs. Pagament de taxes i imposts…

Transports:Capacitació professional. Targetes de transport nacional i internacional per a vehicles industrials. Informes sobre vehicles a la Prefectura de Trànsit. Recursos de Multes…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies