AEAT – NOVA REDACCIÓ PREGUNTA SOBRE NOTIFICACIONS – FAQs MESURES TRIBUTÀRIES COVID 19

En relació amb les preguntes més freqüents, respecte de NOTIFICACIONS, publicades al banner específic sobre MESURES TRIBUTÀRIES COVID 19 del web de l’AEAT, es fa una nova redacció a una de les seves consultes:

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_sobre_notificaciones/Preguntas_sobre_notificaciones.shtml

 

Preguntes sobre notificacions

 

Redacció anterior (a 21-03-2020):

 

Puc seguir rebent notificacions i comunicacions a la meva adreça electrònica habilitada durant l’estat d’alarma?

Sí. Mentre duri l’estat d’alarma l’adreça electrònica habilitada segueix funcionant amb normalitat i pot vostè recollir les notificacions i comunicacions que es posin a la seva disposició.

 

Nova redacció:

Puec rebre notificacions tributàries durant l’estat d’alarma?

Sí, durant l’estat d’alarma es continuen prestant amb normalitat els serveis de notificacions, tant en paper com electròniques, sense perjudici que, si la notificació de l’acte determina l’inici d’algun termini, s’ha de tenir en compte que el termini es trobarà afectat per la normativa dictada amb motiu de l’estat d’alarma. Els efectes sobre els terminis es poden consultar a altres preguntes freqüents.

Nota: En relació a les notificacions electròniques, si bé en un primer moment des de la declaració de l’estat d’alarma es va entendre suspès el termini d’expiració de les notificacions dipositades en l’adreça electrònica habilitada, l’entrada en vigor de Reial Decret 465/2020, modificant el Reial Decret 463/2020, ha implicat la no suspensió dels terminis tributaris, permetent el Reial decret llei 8/2020 l’impuls i realització dels tràmits imprescindibles, el que ha determinat un retorn al còmput general del termini d’expiració de les notificacions dipositades en l’adreça electrònica habilitada.

 

D’altra banda, es recorda que ha estat suprimida la següent pregunta, que es trobava inclosa en les FAQs a 21-03-2020:

 

Què passa si m’han enviat una notificació a la meva adreça electrònica habilitada i no puc recollir-la en el termini de deu dies?

D’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, el termini per recollir la notificació en l’adreça electrònica habilitada es considera suspès per l’entrada en vigor de l’estat d’alarma 14 de març de 2020, i mentre es mantingui la durada de la mateixa.

El còmput de la part restant del termini inicial es reprendrà quan es produeixi l’aixecament de l’estat d’alarma.

(SUPRIMIDA)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies