AEAT – ACTUALITZACIÓ WEB AEAT – APARTAT NOVETATS

L’apartat NOVETATS del web de l’AEAT ha incorporat, en les últimes dates, els següents enllaços d’interès:

 

30-04-21 Informe de Recaptació Tributària (març 2021)

IMR_21_03

29-04-21 Informe Anual de Recaptació Tributària 2020

IART20

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2020/_Informe_completo_/_Informe_completo_.html)

 

28-04-21 Índexs de rendiment net en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals

Es redueixen per al període impositiu 2020 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

Ordre HAC/411/2021, de 26 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2020 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals. (BOE, 28-abril-2021)

 

23-04-21 Intrastat a partir de l’any 2022

Intrastat a partir de l’any 2022

Les declaracions de comerç internacional de béns entre països de la Unió i Irlanda del Nord (INTRASTAT) relatives a períodes referits a l’any 2022 i posteriors, quan es refereixin al flux d’exportació, han d’incloure a més de les dades que es venien declarant anteriorment, el codi de país d’origen de la mercaderia i el NIF-IVA de l’operador intracomunitari assignat pel país de la UE o Irlanda de Nord en el qual estigui registrat l’importador (client).

El format aplicable a les declaracions de comerç internacional de béns entre Estats de la Unió Europea i Irlanda del Nord (Intrastat), referides a períodes iniciats a partir de 2022, que es presentin en fitxers amb format CSV, serà el següent (es preveu la modificació normativa l’últim trimestre de 2021).

Nº CAMP NOM CAMP FORMAT EXEMPLE OBSERVACIONS
1 Estat membre de procedència/destinació A2 AT
2 Província de destinació/origen N2 28
3 Condicions de lliurament A3 CIF
4 Naturalesa de la Transacció N2 11
5 Modalitat de Transport N1 3
6 Port/Aeroport de Càrrega o Descàrrega NO ES CONSIGNARÀ  Camp en blanc
7 Codi de les mercaderies N8 85182100
Codi de les mercaderies amb codi addicional (veure annex VI) N8A1N3 22042178R001 Només si escau
8 País d’Origen A2 CN
9 Règim estadístic NO ES CONSIGNARÀ Camp en blanc
10 Masa Neta (kg) N12, N12,3 1150 ó 1150,215 Si és inferior a 1, es farà servir el format: N12,3.

Sense separador de milers

11 Unitats Suplementàries N12, N12,3 1210 ó 1210,000 Sense separador de milers
12 Valor N13,2 ó N13 54300,00 ó 54300 Sense separador de milers
13 Valor Estadístic N13,2 ó N13 54300,00 ó 54300 Sense separador de milers
14 NIF de l’operador intracomunitari X15 Només per a exportació

El formato se escribirá sin espacios en blanco

A= format alfabètic (exemple: A2 dos caràcters alfabètics).

N= format numèric (exemple: N2 dos caràcters numèrics).

X= format alfanumèric. El NIF-IVA (VIES) comença per dues lletres, que es refereixen a país, seguides per caràcters alfanumèrics (el camp té una extensió de 15 caràcters).

Exemples de registre:

Importació: AT;28;CIF;11;3;;85182100;BE;;1150,215;1210;54300,00;54300,00;;

Exportació: FR;46;FOB;11;3;;85182100;ES;;1150,215;1210;54300,00;54300,00; FR99999999999;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies