ACTUALITZACIÓ PORTAL BREXIT A WEB AEAT

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es), ha actualitzat els seus continguts al banner específic sobre el BREXIT, tenint en compte el període transitori fins al 31-12-2020:

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/BREXIT.shtml

 

BREXIT

El 29 de març de 2017, el Regne Unit va notificar a Consell Europeu la seva intenció de retirar-se de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica, de conformitat amb l’article 50 del Tractat de la Unió Europea.

El 14 de novembre els negociadors de la Unió Europea i del Regne Unit van arribar a un Acord sobre la retirada del Regne Unit de la Unió Europea (BREXIT). També es va elaborar una Declaració Política que exposa el marc de les relacions futures.

D’acord amb l’article 50 apartat 3 del TUE, els Tractats deixaran d’aplicar-se a l’Estat que es retira a partir de la data d’entrada en vigor de l’Acord de Retirada o, si no, als dos anys de la notificació, excepte si el Consell Europeu, d’acord amb l’esmentat Estat, decideix per unanimitat prorrogar el termini esmentat.

El 29 d’octubre de 2019 el Consell Europeu ha prorrogat de nou el termini inicialment previst en l’article 50 del Tractat de la Unió Europea fins el 31 de gener del 2020 per permetre que conclogui la ratificació de l’Acord de retirada.

L’Acord de Retirada preveu un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual se seguirà aplicant la legislació comunitària al Regne Unit en relació al mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries. La Unió Europea tractarà el Regne Unit com si fos un Estat membre, excepte pel que fa a la seva participació en les institucions de la UE i en les estructures de governança. En particular, durant aquest període, les empreses no hauran de realitzar formalitats duaneres.

El període transitori pot ser estès un cop fins a un o dos anys. Tal decisió ha de ser presa conjuntament per la UE i el Regne Unit abans del 1 de juliol de 2020.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies