ACTUALITZACIÓ DEL MANUAL DE SOCIETATS

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, una actualització del MANUAL DE SOCIETATS:

 

10-07-19 Actualització Manual de Societats

Al Manual Pràctic de l’Impost sobre Societats exercici 2018, en el capítol 5è Liquidació de l’Impost sobre Societats: Determinació de la base imposable, apartat 4t (pàgina 190) Reserva de capitalització s’ha incorporat el següent paràgraf:

La reserva de capitalització dotada es tindrà en compte als efectes de determinar l’increment dels fons propis i el manteniment del tal increment, d’acord amb el que assenyala l’article 25.2 de la LIS. Per tant, la reserva de capitalització dotada formarà part dels fons propis existents a l’inici i al final de l’exercici de la mateixa manera que la resta de partides integrants de tals fons no excloses a efectes de determinar el seu increment i posterior manteniment.

Més, s’ha introduït la pregunta número 141.820 al INFORMA.

Enllaç al Manual Pràctic de l’Impost sobre Societats 2018

 

CONSULTA DEL PROGRAMA INFORMA 141820

141820-DOTACIÓ RESERVA DE CAPITALITZACIÓ

Pregunta:

  • Una societat va dotar la reserva de capitalització que preveu l’article 25 LIS i en el següent exercici pretén realitzar una nova dotació a la reserva a l’haver incrementat els fons propis i complir els requisits. A l’hora de determinar l’increment dels fons propis per a dotar una nova reserva de capitalització, ha de tenir-se en compte la pròpia reserva de capitalització dotada en l’any anterior?

Resposta

  • La reserva de capitalització dotada es tindrà en compte als efectes de determinar l’increment dels fons propis i el manteniment del tal increment, d’acord amb el que assenyala l’apartat 2 de l’article 25, és a dir, la reserva de capitalització dotada formarà part dels fons propis existents a l’inici i al final de l’exercici de la mateixa manera que la resta de partides integrants de tals fons no excloses a efectes de determinar el seu increment i posterior manteniment.

Normativa/Doctrina

  • Article 25 Apartat 2 de Llei 27/2014, de 27 de novembre de al 2014.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies