IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE BALEARS

Al servei dels col·legiats des de 1969

Accions Formatives

Cursos d’interés per als nostres col·legiats

Defensa de la professió

Protecció dels interesos dels gestors administratius

Documentació d’interés

Servei de documentació i assessoria per als nostres col·legiats

Convenis amb entitats

Beneficis d’organismes i empreses per als nostres col·legiats

Qui Som

Corporació professional que agrupa als Gestors Administratius de Balears

Fundada el dia 9 d’Abril de 1969, en que es va independitzar del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València. La primera seu col·legial va estar ubicada al carrer de Santa Catalina de Siena, nº1 de Palma, sent elegit President D. Bartolomé Barceló Barceló des del dia 11 de desembre de 1969 fins a 1974. D. Juan Ferriol Seguí des del dia 18 de juny de 1974 fins a 1987. El dia 6 de juliol de 1987 i fins a 2017 va ser nomenat President D. Miquel Puigserver Mas. Des del 6 de juliol de 2017 i fins a l’actualitat, és President D. Miguel Ángel García Albertí. El 17 de març de 1990 es va inaugurar la nou seu col·legial amb la presencia del Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas i Font, President del Govern de les Illes Balears.

Els objectius del Col·legi són la defensa dels interessos profesionals dels col·legiats i la seva preparació técnica. Organitza conferències, cursos i seminaris sobre matèries relacionades amb la professió. Compte en l’actualitat amb 172 exercents.

COVID19 – CONSULTES VINCULANTS DGT – ABRIL 2020/MARÇ 2021

S’adjunta la relació íntegra de consultes vinculants de la DGT en relació amb la COVID19 i el ESTAT D’ALARMA, publicades entre el 1-04-2020 i el 31-03-2021.   En el document, actualitzat a 09-05-2021, s’inclou: Enllaç a text íntegre Nombre de Consulta Data Sortida Descripció Fets Qüestió Plantejada Normativa

FAQs IMPOSTOS COVID19

El web de l’AEAT publica, al banner sobre MESURES TRIBUTÀRIES-COVID19, l’actualització, a 05-05-2021, de les preguntes freqüents sobre Impostos: https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/PF_ImpuestosCensos/PF_Impuestos_Censos.pdf   S’adjunta el document de consultes esmentat:

NOTA DE PREMSA CAMPANYA IRPF

El web de l’AEAT publica la següent NOTA DE PREMSA:   06-05-2021 Arrenca la confecció de declaracions de renda per telèfon mitjançant un pla ‘Li Cridam’ amb capacitat reforçada S’adjunta l’esmentada Nota:

RDL 7/2021

El web de l’AEAT publica, en l’apartat Li interessa conéixer, la següent informació d’interès: 04-05-21 Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret-llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la Unió Europea IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT El Reial Decret-llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives…

AEAT – ACTUALITZACIÓ WEB AEAT – APARTAT NOVETATS

L’apartat NOVETATS del web de l’AEAT ha incorporat, en les últimes dates, els següents enllaços d’interès:   30-04-21 Informe de Recaptació Tributària (març 2021) 29-04-21 Informe Anual de Recaptació Tributària 2020 https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2020/_Informe_completo_/_Informe_completo_.html)   28-04-21 Índexs de rendiment net en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a activitats agrícoles i…

DELICTE DE BLANQUEIG – MODIFICACIÓ CODI PENAL

Es remet redacció comparada de la modificació operada en els arts .. 301 i 302 del Codi Penal, per aplicació de la Llei Orgànica 6/2021, de 28 d’abril, complementària de la Llei 6/2021, de 28 d’abril, per la qual es modifica la Llei 20/2011, de 21 de juliol, de Registre…

AJORNAMENTS RDL 7/2020 I RDL 5/2021 – CARÀCTER D’AJUDA ESTATAL

El web de l’AEAT publica, en l’apartat AVISOS IMPORTANTS, del banner específic sobre “MESURES TRIBUTÀRIES COVID-19”, la següent informació d’interès:   https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Caracter_de_ayuda_estatal_de_los_aplazamientos_de_deudas_tributarias_regulados_en_el_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo___de_12_de_marzo_.shtml   Caràcter d’ajuda estatal dels ajornaments de deutes tributaris regulats en el Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, i en el Reial Decret llei 5/2021, de…

NOVETATS IVA

El web de l’AEAT ha publicat, al banner específic sobre IMPOSTOS, dins de les NOVETATS relatives a l’IVA, els següents continguts:   https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Novedades_en_IVA/Publicadas_en_2021/Publicadas_en_2021.shtml   Publicades el 2021 Disposició addicional primera de Reial Decret Llei 7/2021 pel qual s’amplia el termini d’aplicació del tipus impositiu del 0% a determinats lliuraments de…

AEAT – NOVES EINES D’ASSISTÈNCIA VIRTUAL

El web de l’AEAT publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent referència d’interès: 29-04-21 Noves eines d’assistència virtual 1.Eines d’Assistència Virtual de Censos S’han incorporat dins de les eines d’assistència virtual, dues noves eines censals: l’ “Informador censal” i el “Cercador d’activitats i les seves obligacions tributàries”; l’ “Informador…

IRPF – CONSULTES VINCULANTS – MARÇ 2021

Es remet document recopilatiu de les consultes vinculants de la DGT en relació amb l’IRPF, corresponents al període MARÇ-2021, i publicades amb data 28-04-2021.   Com en ocasions anteriors, s’inclou: Enllaç a text íntegre Nombre de Consulta Data Sortida Descripció Fets Qüestió Plantejada Normativa

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies