IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE BALEARS

Al servei dels col·legiats des de 1969

Accions Formatives

Cursos d’interés per als nostres col·legiats

Defensa de la professió

Protecció dels interesos dels gestors administratius

Documentació d’interés

Servei de documentació i assessoria per als nostres col·legiats

Convenis amb entitats

Beneficis d’organismes i empreses per als nostres col·legiats

Qui Som

Corporació professional que agrupa als Gestors Administratius de Balears

Fundada el dia 9 d’Abril de 1969, en que es va independitzar del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València. La primera seu col·legial va estar ubicada al carrer de Santa Catalina de Siena, nº1 de Palma, sent elegit President D. Bartolomé Barceló Barceló des del dia 11 de desembre de 1969 fins a 1974. D. Juan Ferriol Seguí des del dia 18 de juny de 1974 fins a 1987. El dia 6 de juliol de 1987 i fins a 2017 va ser nomenat President D. Miquel Puigserver Mas. Des del 6 de juliol de 2017 i fins a l’actualitat, és President D. Miguel Ángel García Albertí. El 17 de març de 1990 es va inaugurar la nou seu col·legial amb la presencia del Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas i Font, President del Govern de les Illes Balears.

Els objectius del Col·legi són la defensa dels interessos profesionals dels col·legiats i la seva preparació técnica. Organitza conferències, cursos i seminaris sobre matèries relacionades amb la professió. Compte en l’actualitat amb 172 exercents.

IVA – CONSULTES VINCULANTS DGT – MAIG 2021

Es remet relació íntegra de consultes vinculants de la DGT en relació amb l’IVA, corresponents al període MAIG/2021. (Font: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/)   Com en ocasions anteriors s’inclou: Enllaç a text íntegre Nombre de Consulta Data Sortida Descripció Fets Qüestió Plantejada Normativa

IRPF – CONSULTES VINCULANTS DGT – AGOST 2021

Es remet document recopilatiu de les consultes vinculants de la DGT, en relació amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), corresponents al mes d’AGOST/2021. (Font: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/)   Com en ocasions anteriors, s’inclou: Enllaç a text íntegre Nombre de Consulta Data Sortida Descripció Fets Qüestió Plantejada Normativa

RDL 19/2021, de 5 d’octubre

Es remet document elaborat sobre les mesures tributàries contingudes en el Reial Decret-llei 19/2021, de 5 d’octubre (BOE 06-10-2021)  

IVA – CONSULTES VINCULANTS DGT – ABRIL 2021

Es remet relació íntegra de consultes vinculants de la DGT, en relació amb l’IVA, corresponents al període ABRIL/2021. (Font: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/)   Com en ocasions anteriors, s’inclou: Enllaç a text íntegre Nombre de Consulta Data Sortida Descripció Fets Qüestió Plantejada Normativa

BOE i DOUE 29-09-2021

El BOE de 29-09-2021 publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals PREFECTURA DE L’ESTAT Estatut dels Treballadors Llei 12/2021, de 28 de setembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per garantir…

IRPF – CONSULTES VINCULANTS DGT – JULIOL/2021

S’adjunta relació íntegra de Consultes Vinculants de la DGT en relació amb l’IRPF, corresponents al mes de JULIOL/2021, publicades amb data 22 de setembre de 2021. (Font: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/)   Com en ocasions anteriors, s’inclou: Enllaç a text íntegre Nombre de Consulta Data Sortida Descripció Fets Qüestió Plantejada Normativa

IRNR – CONSULTA INFORMA AEAT – JUNY 2021

El Programa INFORMA de l’AEAT ha incorporat, el passat mes de juny/2021, la següent referència d’interès respecte de l’IRNR:   142804-ESTAT D’ALARMA Pregunta: Es tenen en compte els dies passats a Espanya durant l’estat d’alarma a efectes de determinar la residència fiscal a Espanya? Resposta: En la legislació interna espanyola la…

IS – CONSULTES INFORMA AEAT – JUNY 2021

Es remeten consultes sobre l’IS incorporades al Programa INFORMA de l’AEAT durant JUNY de 2021.

IVA – CONSULTES INFORMA AEAT – JUNY 2021

S’adjunta document recopilatori de les consultes sobre IVA incorporades al Programa INFORMA de l’AEAT durant el mes de JUNY/2021.

AEAT – NOVETATS WEB

El web de l’AEAT publica, en l’apartat NOVETATS, les següents referències d’interès: 22-09-21 Reglament de control de les embarcacions pneumàtiques i semirígides Reglament de control de les embarcacions pneumàtiques i semirígides Al BOE de 22 de setembre s’ha publicat el Reial Decret 807/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies