WEB AEAT – ORDRE MÒDULS IRPF I RSIVA

El web de l’AEAT publica amb aquesta mateixa data, en l’apartat IMPOSTOS – IRPF – NOVETATS – NOVETATS IRPF APROVADES EN 2019 (i, igualment, en l’apartat corresponent d’IMPOSTOS-IVA), la següent referència:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas__IRPF_/_INFORMACION/Novedades/Publicadas_en_2019/Orden_de_modulos_para_2020.shtml

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/IVA/Novedades_en_IVA/Ano_2019__Normas_publicadas/Ano_2019__Normas_publicadas.shtml

 

Ordre de mòduls per al 2020

Al BOE del dia 30 de novembre es va publicar l’Ordre HAC / 1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta Ordre manté l’estructura de l’Ordre HAC / 1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.

En relació amb l’IRPF, es manté per a l’exercici 2020 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació. Així mateix, es manté la reducció de el 5 per cent sobre el rendiment net de mòduls derivada dels acords assolits en la Mesa de l’Treball Autònom.

Pel que fa a l’IVA, la present Ordre també manté, per al 2020, els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat en l’any immediatament anterior.

Finalment, es manté per a aquest període la reducció sobre el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i sobre la quota meritada per operacions corrents de el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit per a les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca.

  • Ordre HAC / 1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.  (BOE, 30-novembre-2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies