RESOLUCIONS TEAC 00018, 00185 i 00072

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/00018/2016/00/00 del 08/10/2019 – TEAC
IRPF. Reserva per a inversions a Canàries (RIC) .- Béns aptes per a la seva materialització. Materialització adquirint immobles que es cedeixen a una comunitat de béns que els afectarà a la seva activitat econòmica de residència universitària.

Criteri:

Perquè la inversió realitzada compleixi els requisits de materialització (sigui necessària per al desenvolupament d’activitats empresarials de subjecte passiu) no n’hi ha prou que aquesta activitat empresarial la realitzi la comunitat de béns a la qual s’han cedit els immobles, sent necessari que l’aportant prengui part efectiva en l’ordenació per compte propi dels factors de producció que realitza la comunitat, i no es limiti a la mera aportació de capital.

Reitera criteri de RG 00/00072/2018, de 10 de setembre de el 2019.

RES TEAC 00-00018-2016-00-00, de 08-10-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/00185/2017/00/00 del 08/10/2019 – TEAC
IRNR. Obligació de practicar retenció a compte de l’IRNR sobre els rendiments satisfets (interessos) per una pagadora espanyola a una societat interposada (holding) a Holanda, el beneficiari efectiu és resident a Andorra.

Criteri:

Sí que hi ha obligació de practicar retenció sobre els interessos satisfets a una societat holding resident a Estat membre de la UE, si el beneficiari efectiu és resident fora. Tot i que l’article 14.1.c) de l’TRLIRNR no conté clàusula de beneficiari efectiu és correcta la interpretació de la norma interna d’acord amb la Directiva d’Interessos i Cànons 2003/49 / CE, en aplicació de la Sentència TJUE de 26 de febrer de 2019 .

Criteri relacionat amb Resolució de 8 d’octubre de 2015 (RG 720/2012)

S’analitza la sentència de l’TJUE Afers C-115/16, C-118/16, C-119/16 i C-299/16.

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT.

RES TEAC 00-00185-2017-00-00, de 08-10-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/00072/2018/00/00 del 10/09/2019 – TEAC
IRPF. Reserva per a inversions a Canàries (RIC) .- Béns aptes per a la seva materialització. Materialització mitjançant la subscripció de participacions en el capital social d’una entitat que al seu torn inverteix en immobles que es cedeixen a una comunitat de béns que els afectarà a la seva activitat econòmica d’arrendament.

Criteri:

En cas de subscripció per l’obligat tributari de participacions en una entitat, és aquesta última la que ha de portar a terme les inversions necessàries per a la materialització de la RIC per aquell dotada. I perquè la inversió realitzada per l’entitat participada compleixi els requisits de materialització (que els apartaments es considerin afectes a una activitat econòmica desenvolupada per l’entitat participada), no n’hi ha prou que aquesta activitat empresarial la realitzi la comunitat de béns a què es han cedit els immobles, sinó que cal que l’entitat participada prengui part efectiva en l’ordenació per compte propi dels factors de producció que realitza la comunitat, i no es limiti a la mera aportació de capital.

Criteri reiterat en RG 00/00018/2016, de 8-10-2019.

RES TEAC 00-00072-2018-00-00, de 10-09-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies