RESOLUCIÓ TEAC 02996

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) publica, amb aquesta mateixa data, la següent Resolució d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 02996/2015/00/00 del 25/09/2018
IVA. Rectificació de repercussió. Art. 89.Uno de la Llei de l’IVA. Còmput del termini per a la rectificació. Supòsit en què s’inicien actuacions de comprovació o investigació.

Criteri: 

Es considera que l’inici d’un procediment de comprovació o investigació interromp el còmput del termini per a rectificar les quotes impositives repercutides, de manera que, si a la finalització de l’esmentat procediment, l’Administració tributària constata l’existència de quotes per repercutir diferents de les repercutides , el subjecte passiu podria, si escau, procedir a la seva rectificació.

Així mateix, en el supòsit de ser objecte de controvèrsia la regularització, el cessament de l’esmentat efecte interruptiu es produiria quan la resolució o sentència que posi fi al procediment sigui ferma.

Aquesta interrupció de la prescripció del termini per rectificar la repercussió per part del subjecte passiu, afecta també el dret a rectificar l’IVA suportat pel destinatari de l’operació.

Reitera criteri de RG 00/03180/2004 (11-09-2006).

Resulta aplicable la Sentència del TJUE de 12 abril de 2018, assumpte C-8/17.

RES TEAC 02996-2015-00-00, de 25-09-18

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies