RESOLUCIÓ TEA 06906

La Base de Dades dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA) publica la següent Resolució d’interès:

Criteri 1 de la resolució 00/06906/2013/00/00 del 20/02/2019 – TEAC
IVA. Aplicabilitat del règim especial de les agències de viatges a les agències majoristes quan actuïn en nom propi. No deducibilidad de les quotes suportades pels béns i serveis adquirits en benefici del viatger.

Criteri: 

El règim especial de les agències de viatges, regulat en els articles 141 i següents de la Llei de l’IVA, és igualment aplicable a les agències majoristes que adquireixen béns i serveis a altres empresaris o professionals amb els que confeccionen viatges que transmeten en nom propi a agències minoristes perquè aquestes, al seu torn, els transmetin a viatgers, tal com resulta de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 26 de setembre de 2013, recaiguda en l’assumpte C-189/11.

D’acord amb el segon paràgraf de l’article 146 de la Llei de l’IVA, en aquest règim especial no són deduïbles les quotes suportades pels béns i serveis adquirits en benefici del viatger, és a dir, els que conformen el viatge que finalment s’acabarà proporcionant al viatger. En conseqüència, una agència de viatges majorista no establerta en el territori d’aplicació de l’IVA no té dret a la devolució de les quotes suportades en el referit territori. Es reitera amb això el criteri ja asseient per aquest Tribunal en resolucions com, entre d’altres, la de data 17 de febrer de 2017, reclamació R.G. 3387/2014 o la de data 22 de setembre de 2015, reclamacions acumulades R.G. 2363/2013 i 151/2014, constituint, per tant, doctrina del mateix.

RES TEAC 00-06906-2013-00-00, de 20-02-2019

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies