IMPOST SOCIETATS – CONSULTES DGT AGOST I SETEMBRE 2018

Amb data 30-10-18, el web del Ministeri d’Hisenda  (www.hacienda.gob.es) publica les Consultes tributàries contestades durant el mes de setembre de 2018 per la Direcció General de Tributs En annex, es remet document recopilativo de les Consultes tributàries relatives a l’IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS), corresponents al període d’AGOST i SETEMBRE de 2018…

BOE 31-10-18

El BOE de 31-10-18 publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impostos especials Ordre HAC / 1147/2018, de 9 d’octubre, per la qual s’aproven les normes de desplegament del que disposen els articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials aprovat pel Reial Decret…

WEB AEAT – INFORME RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA i RESULTATS IVA-2017

La web de la AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, con fecha 30-10-18, en el apartado NOVEDADES, la siguiente documentación de interés:   Novedades 30-10-18 Informe de Recaudación Tributaria (septiembre 2018) Septiembre Informe de Septiembre Cuadros estadísticos de Septiembre   30-10-18 Resultats econòmics i tributaris en l’Impost sobre el Valor Afegit (2017) Documentació…

IRPF – CONSULTES VINCULANTS DGT – SETEMBRE 2018

Amb data 30-10-18, el web del Ministeri d’Hisenda (www.hacienda.gob.es) publica les Consultes tributàries contestades durant el mes de setembre de 2018 per la Direcció General de Tributs En annex, es remet document recopilativo de les Consultes tributàries relatives a l’IMPOST SOBRE L’IMPOST SOBRE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF), corresponents al període…

RESOLUCIÓ TEAC 04662

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) publica la següent Resolució d’interès: Criteri 1 de la resolució 04662/2015/00/00 del 16/10/2018 Impost sobre Successions i Donacions. Reducció del 95% per transmissió mortis causa d’empresa individual. Requisit relatiu al grup de parentiu. Criteri:  A l’efecte de l’Impost sobre…

WEB AEAT – PRESENTACIÓ DECLARACIONS INFORMATIVES – NOU SERVEI TGVI ONLINE

Amb data 29-10-18, el web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es), publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent informació ACTUALITZADA d’interès:   Li interessa conèixer 29-10-18 Presentació de declaracions informatives mitjançant el nou servei TGVI Online   General Informatives: Especificacions per a la validació i presentació per Internet de models de declaracions…

NOVETATS AEAT

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob, és), publica, també amb data 27-10-18, en l’apartat NOVETATS, la següent Nota:   Novetats 27-10-18 Principals novetats introduïdes pel Reial decret llei 16/2018, de 26 d’octubre pel qual s’adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies Principals novetats introduïdes pel…

RDL 16/2018 – BOE 27.10.18

El BOE de 27-10-18, publica la següent disposició d’interès:   CAP DE L’ESTAT Mesures urgents Reial decret llei 16/2018, de 26 d’octubre, pel qual s’adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades. PDF (BOE-A-2018-14747 – 7 págs. – 201 KB) Enllaços: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14747…

RESOLUCIONES TEAC 05175, 07330, 08518 i 05757

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 05175/2015/00/00 del 16/10/2018 Actes Jurídics Documentats. Base imposable. Declaració d’obra nova. Remissió del Tribunal Suprem a la base imposable de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Benefici…

RESOLUCIONS TEAC 01042, 04228 i 06763

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 01042/2015/00/00 del 15/10/2018 Procediment d’Inspecció. Actes de conformitat. Notificació a l’interessat de l’Acord de l’òrgan competent ordenant completar actuacions. Criteri:  Només cal el primer intent de notificació de…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies