PROJECTE ORDRE MODEL 140 – DAMA

El web del Ministeri d’Hisenda (www.hacienda.gob.es) publica, en l’apartat PARTICIPACIÓ PÚBLICA – NORMES EN TRAMITACIÓ, el següent Projecte d’Ordre:   Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el model 140, de sol·licitud de l’abonament anticipat de la deducció per maternitat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Enllaç: http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto-OM-DAMA-Observaciones.pdf…

ACTUALITZACIÓ DEL MANUAL DE SOCIETATS

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, una actualització del MANUAL DE SOCIETATS:   10-07-19 Actualització Manual de Societats Al Manual Pràctic de l’Impost sobre Societats exercici 2018, en el capítol 5è Liquidació de l’Impost sobre Societats: Determinació de la base imposable, apartat 4t (pàgina 190)…

ACTUALITZACIÓ WEB AEAT

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOVETATS, la següent informació: 11-07-19 Informe de Vendes, Ocupació i Salaris a les Grans Empreses. Maig 2019. Informe de Maig (188 KB)   10-07-19 Certificats i subministraments de Renda 2018 Ja es poden sol·licitar certificats de Renda de l’exercici 2018. Així mateix,…

RESOLUCIONS TEAC 03388, 01185, 01278 en unificació de criteri

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/03388/2016/00/00 del 27/06/2019 – TEAC Procediment de recaptació. Diligències d’embargament. Especificació d’interessos de demora i costes. Criteri:  Les quantitats consignades en concepte d’interessos de demora i…

RESOLUCIONS TEAC 05675 en unificació de criteri, 05223 i 05315, criteris 1, 2 i 3, en unificació de criteri

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès   Criteri 1 de la resolució 00/05675/2018/00/00 del 25/06/2019 – TEAC Estimació parcial de recurs de reposició per motius substantius. Incorporació al mateix acord de resolució del recurs de reposició de la…

AEAT: CODIS DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat relatiu a COL·LABORADORS – FÒRUM D’ASSOCIACIONS I COL·LEGIS DE PROFESSIONALS TRIBUTARIS, els textos dels recentment aprovats CODIS DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES.   Codis de Bones Pràctiques Tributàries Codi de Bones Pràctiques d’Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris Codi de Bones Pràctiques de…

RESOLUCIONS TEA 05052/2017, 06504 i 05890

La Base de Dades de Criteris i Resolucions dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:   Criteri 1 de la resolució 00/05052/2017/00/00 del 11/06/2019 – TEAC IRPF. Recurs d’alçada ordinari interposat per Director de Departament: no cal plantejar pretensions diferents de les plasmades per l’Administració en els…

CONSULTES INCORPORADES AL PROGRAMA INFORMA DE L’AEAT AL JUNY DE 2019

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica les consultes incorporades en el Programa INFORMA durant el mes de JUNY de 2019, en relació amb l’IRPF, l’Impost sobre SOCIETATS i l’IVA.   IRPF – Novetats publicades al INFORMA durant el mes de juny 141798-VOLUM D’INGRESSOS. VENDA TABAC MÀQUINA EXPENEDORA Per a la…

PORTAL SOCIETATS 2018

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica al Portal de SOCIETATS 2018 Enllaç: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Sociedades/_comp_Sociedades.shtml   Entre els continguts del Portal, figura un apartat dedicat a INFORMACIÓ GENERAL amb els següents elements:   Períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2018 Qüestions bàsiques de l’impost Esquema general de liquidació (254 KB)…

NOTES DE PREMSA DE L’AEAT: TANCAMENT CAMPANYA IRPF 2018 I CODI DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica les següents NOTES DE PREMSA:   04-07-2019 L’Agència Tributària ha tornat 7.487.000 d’euros a més de 11,3 milions de contribuents després del tancament de la campanya   03-07-2019 L’Agència Tributària i representants dels assessors fiscals s’aproven els codis de bones pràctiques tributàries

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies