ORDRE MÒDULS 2020

El BOE del 30-11-19, publica la següent disposició d’interès:

 

I. Disposicions generals

MINISTERI D’HISENDA

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Valor Afegit

Enllaços:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17252.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17252

 

MÒDULS 2020 – QUADRE ACTUALITZAT COMPARATIU DE CAUSES D’EXCLUSIÓ – SEGONS ORDRE HAC / 1164/2019

QUADRE ACTUALITZAT COMPARATIU DE CAUSES D’EXCLUSIÓ DE L’ESTIMACIÓ OBJECTIVA ( “MÒDULS”) I DEL RÈGIM SIMPLIFICAT DE L’IVA, d’acord amb els continguts de l’Ordre HAC / 1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit (BOE 30-11-19).

MÒDULS - QUADRE COMPARATIU QUANTIES EXCLUSIÓ 2020 - ORDRE - provisional

 

NOTA elaborada SOBRE L’ORDRE HAC / 1164/2019, DE 22 DE NOVEMBRE, PER LA QUAL ES DESENVOLUPEN PER A l’ANY 2020 EL MÈTODE D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I EL RÈGIM ESPECIAL SIMPLIFICAT DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT .

NOTA SOBRE L'ORDRE DE MÒDULS 2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies