NOTA AEAT SOBRE MODEL 233

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent Nota d’interès:

 

17-01-19 Nota sobre la “Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats”, model 233

Les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè i estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, poden minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 euros anuals si satisfan despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats.

L’any en què el fill menor compleixi tres anys, podran aplicar la deducció respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

La declaració informativa (model 233) per despeses en llars d’infants o centre d’educació infantil autoritzats han de presentar-la EXCLUSIVAMENT les llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats. EN CAP CAS han de presentar-la els pares/tutors.

Per a la pràctica d’aquesta deducció estatal no cal aportar cap justificant emès per la llar d’infants o centre d’educació infantil autoritzat.

La presentació d’aquesta declaració informativa es realitzarà en el mes de gener, no obstant això, aquest any podrà presentar fins al 15 de febrer.

Per a més informació pot accedir al següent enllaç:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/GI45/informacion.shtml

Preguntes freqüents i exemples

S’adjunta el text íntegre de les esmentades preguntes freqüents i exemples:

NOTA SOBRE EL MODEL 233

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies