Modificació Directiva IVA per poder aplicar temporalment un procediment generalitzat d’inversió del subjecte passiu – WEB AEAT

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, al banner sobre IMPOSTOS – IVA, la següent informació d’interès en relació amb la MODIFICACIÓ DIRECTIVA IVA PER A PODER APLICAR TEMPORALMENT UN PROCEDIMENT GENERALITZAT D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU (DIRECTIVA UE 2018/20157, del Consell, de 20 de desembre de 2018).

 

Modificació Directiva IVA per poder aplicar temporalment un procediment generalitzat d’inversió del subjecte passiu

El 27 de desembre es publica al DOUE la Directiva (UE) 2018/2057 del Consell, de 20 de desembre de 2018, per la qual s’afegeix l’article 199 quarter a la Directiva 2006/112 / CE per regular un procediment generalitzat de inversió del subjecte passiu (GRCM, per les sigles en anglès de “generalised reverse charge mechanism”), que podrà ser aplicat per un Estat membre fins al 30 de juny de 2022, mentre no s’apliqui el sistema definitiu d’IVA.

Al GRCM per sobre d’un llindar de 17.500 EUR per transacció, el deutor de l’IVA és el subjecte passiu destinatari dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis, i la seva aplicació haurà de ser autoritzada a l’Estat membre en qüestió prèvia sol·licitud a la Comissió amb les següents condicions:

  1. Que es pugui demostrar que altres mesures de control no són suficients per combatre el nivell de frau, en particular en relació amb el frau en cascada.
  2. Que s’hagi comprovat que els beneficis estimats pel compliment de les obligacions tributàries i la recaptació prevista com a conseqüència de la introducció del GRCM seran superiors a les càrregues addicionals totals estimades per a les empreses i les autoritats tributàries.
  3. Que s’hagi comprovat que les empreses i autoritats tributàries no incorreran, com a conseqüència de la introducció del GRCM, en costos superiors als contrets com a conseqüència de l’aplicació d’altres mesures de control.
  4. Que s’estableixin obligacions d’informació electrònica adequada i efectiva per a tots els subjectes passius i en especial per als subjectes passius que subministren o rebin els béns o serveis als quals s’aplicarà el GRCM, per garantir el funcionament i la supervisió eficaços de la seva aplicació.

D’altra banda, els estats membres que no apliquin el GRCM presentaran un informe provisional a la Comissió relatiu a l’impacte en el seu territori de l’aplicació del GRCM per altres estats membres.

Quan es produeixin efectes imprevistos de l’aplicació del GRCM per al funcionament del mercat interior, a causa d’un possible desplaçament del frau cap a altres Estats membres que no apliquin el GRCM, el Consell podrà derogar totes les decisions d’execució que autoritzen la seva aplicació.

  • Directiva (UE) 2018/2057 del Consell, de 20 de desembre de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2006/112 / CE pel que fa a l’aplicació temporal d’un mecanisme generalitzat d’inversió del subjecte passiu als subministraments de béns i les prestacions de serveis per sobre d’un llindar determinat.
    (DOUE, 27-desembre-2018)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies