MODEL 720 – CONSULTES VINCULANTS DGT

En el període 1-06-18 a 31-10-18, s’han publicat les següents Consultes Vinculants de la DGT, respecte del model 720, de declaració de béns i drets a l’estranger:

 

V2351-18, de 20/08/2018

Titular de valors a l’estranger que en l’exercici corresponent a l’2012, va presentar la declaració informativa per un valor de 92.217,99 € dels quals, 79.406,22 € en bons i 12.811,77 € en accions i fons d’inversió. En l’exercici 2017 s’extingeixen bons, però les accions i el fons d’inversió arriben a un import de 35.248,96 €. Gran part de l’extinció dels bons està en un compte corrent que el 2012 no es va declarar per tenir un saldo inferior a 50.000 €.

Obligació de presentar la declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger.

 

V2412-18, de 07/09/2018

Titular de posicions negatives en accions.

Obligació de presentar la Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger.

 

V2414-18, de 10/09/2018

El consultant, de nacionalitat grega, treballava a Grècia com a advocat autònom. L’any 2017 va procedir al tancament d’aquesta activitat, havent estat menys de 183 dies en aquest any. Així mateix, durant 2017, va treballar a Espanya per a una empresa espanyola (treball per compte aliè i a jornada completa) en una activitat laboral independent de la professió d’advocat.

El consultante manifesta haver formalitzat a Espanya la seva condició de resident fiscal en territori espanyol durant 2017. Així mateix, afegeix que ha presentat declaració informativa model 720 en la qual consta que disposa a Grècia d’un habitatge en nua propietat per la qual no obté cap tipus de rendiment, sent els seus pares els qui tenen l’usdefruit de la mateixa, la qual constitueix la seva residència habitual.

En relació amb la seva declaració a Espanya per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques pel període impositiu 2017:

– si ha d’incloure els ingressos percebuts a Grècia o aquests només es poden sotmetre a imposició a Grècia.

– com a Grècia presentarà declaració de la renda pels ingressos obtinguts en aquest país durant 2017, respecte a l’impost abonat a Grècia ho podrà incloure en la seva declaració a Espanya ?.

– com, en les últimes declaracions de la renda a Grècia, va pagar, a més dels impostos de l’any, els relatius a impostos de l’any següent (per avançat), podria incloure també el pagat per avançat ?.

– per ser autònom, a Grècia es paga un impost addicional anual ¿es pot incloure ?.

– si ha de declarar alguna renda per l’habitatge situat a Grècia.

 

V2514-18, de 18/09/2018

Abans de contreure matrimoni dels dos consultants, el marit va rebre accions d’una empresa per haver treballat en ella. A més, va adquirir alguna acció més en un pla de compra per a empleats -la empresa amb seu fiscal a Irlanda en la qual treballava, va obrir a cada empleat un compte en un broker als Estats Units per dipositar accions que cotitzen a la borsa de New York- , a través d’un compte en la qual només figura ell com a titular. Els diners obtinguts amb els dividends generats per les accions, s’ha fet servir per comprar noves accions. Part d’aquestes noves accions es van adquirir després de contreure matrimoni els dos consultants, en règim de guanys.

Les úniques posicions que té el matrimoni a l’estranger són les següents:

– Abans del matrimoni: adquirides 384 accions pel consultante, valorades a 31 de desembre de 2017 a uns 49.000 euros.

– Després del matrimoni: es van adquirir 45 accions en total, valorades a 31 de desembre de 2107 en uns 6.000 euros.

Es planteja:

  1. Individualització dels dividends generats, així com del guany patrimonial obtingut en cas que es venguessin totes les accions, a efectes de l’IRPF.
  2. Obligació de presentar el model 720 en relació als dos cònjuges del matrimoni consultant.

En document annex es presenta la relació íntegra i enllaços de les Consultes Vinculants emeses per la DGT en relació amb el Model 720, fins al 31-10-18, incloent les quatre consultes anteriors.

MODEL 720 - ENLLAÇOS A CONSULTES DGT - A 31-10-18

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies