CONSULTES INCORPORADES AL PROGRAMA INFORMA AEAT – MAIG 2019

El Programa INFORMA, de l’AEAT, ha incorporat, durant el mes de MAIG / 2019, les següents consultes en els apartats relatius a IRPF, IS i IVA.

 

IRPF – Novetats publicades al INFORMA durant el mes de maig

Els interessos indemnitzatoris pel retard en el pagament corresponent a una indemnització exempta es troben també exempts d’acord amb el que disposa l’article 7 LIRPF. Els interessos fixats, pel que fa obligació accessòria, han de tenir la mateixa consideració que el concepte principal del qual deriven i qualificar-se en aquests supòsits com guanys patrimonials exemptes.

En cas que es percebi una pensió per invalidesa de l’estranger, el Tribunal Suprem ha assenyalat que el reconeixement d’una pensió d’invalidesa a Suïssa no n’hi ha prou, per si només, per equiparar la pensió amb una prestació d’incapacitat permanent absoluta sistema espanyol de seguretat Social. La qualificació de si una situació mereix la consideració d’incapacitat permanent absoluta correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels òrgans establerts, i recau sobre la persona interessada la càrrega d’aportar davant d’aquests òrgans tots que elements que permetin provar quina va ser la concreta situació que va determinar la pensió estrangera.

IS – Novetats introduïdes en el INFORMA durant el mes de MAIG

Una revaloració voluntària dels seus immobles sense que la mateixa es realitzi en virtut d’una norma legal o reglamentària no s’integrarà en la base imposable de l’Impost sobre Societats.

Les entitats que tributen en el règim especial regulat en el capítol XIV del títol VII de la LIS, podran aplicar la reserva de capitalització en els termes que estableix l’article 25 LIS, sempre que es compleixin els requisits exigits en el mateix.

 

IVA – Novetats publicades al INFORMA durant el mes de maig

Consideració com a subjecte passiu d’un matrimoni que adquireix, per a la seva societat de guanys, un local comercial amb la finalitat de dedicar-lo al arrendament.

Forma de determinar la base imposable sobre la qual repercutir tant l’IVA com el recàrrec d’equivalència, en les vendes de tabac en règim general realitzades per un estanc a establiments autoritzats per a la venda amb recàrrec (bars, restaurants, etc.), els quals tributen en règim especial del recàrrec d’equivalència.

Tributació de les retribucions en espècie d’un Pla de Retribució Flexible per als treballadors d’una empresa.

Subjecció de les aportacions realitzades per donants d’un projecte de micromecenatge a què es lliura, com a recompensa, una miniatura.

Exercici del dret a la deducció de l’Impost suportat per una empresa, com a conseqüència de la utilització de vehicles automòbils per part d’empleats que desenvolupen funcions diferents de les comercials.

Subjecte passiu en l’arrendament d’un local propietat indivisa dels comuners.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies