CONSULTES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS – AGOST 2018

Es remet referència anticipada de tres consultes de la Direcció General de Tributs, emeses al mes d’agost:

V2293-18, de 07/08/2018

DESCRIPCIÓ-FETS: La consultante exposa que va ser acomiadada d’una empresa, en l’àmbit d’un procediment d’acomiadament col·lectiu. En el moment de presentar la consulta, març de 2018, té una oferta de treball d’una consultora que presta serveis a l’empresa que la va acomiadar. En virtut de l’oferta de treball rebuda, la consultante participaria en un projecte la destinatària és l’empresa que la va acomiadar.

QUESTIÓ PLANTEJADA: Tractament fiscal per l’IRPF de la indemnització per acomiadament en el supòsit de ser contractada per una empresa que presta serveis a l’empresa que la va acomiadar.

NORMATIVA: Llei 35/2006. LIRPF. Art. 7 i); Reial Decret 439/2007. RIRPF. Art. 1.

 

V2310-18, de 07/08/2018

DESCRIPCIÓ-FETS: El consultante desenvolupa una activitat econòmica en estimació directa, utilitzant per a això una part del seu habitatge de caràcter de guanys.

QUESTIÓ PLANTEJADA:

1r) En el cas de titularitat de guanys de l’habitatge, quin seria el criteri per determinar les despeses per subministraments deduïbles, i si dins d’aquestes despeses es permet la deducció de l’IVA corresponent a aquests subministraments.

2n) Si es seguiria el mateix criteri per determinar l’import de les despeses corresponents a la titularitat de l’habitatge, i quins serien aquestes despeses.

NORMATIVA: LIRPF, Llei 35/2006, articles 28 i 30; LIS, Llei 27/2014, article 10; RIRPF, RD 439/2007, article 22.

 

V2355-18, de 20/08/2018

DESCRIPCIÓ-FETS: L’entitat consultante, que té com a activitat principal la venda a l’engròs de cereals i aliments per al bestiar, té un crèdit comercial amb una entitat a la qual va vendre determinada mercaderia que en l’actualitat es troba en una situació de preconcurs. La societat consultante està negociant la signatura d’un contracte d’ajornament de pagament juntament amb la concessió d’una garantia sobre un immoble.

QUESTIÓ PLANTEJADA:

  1. La consultante desitja conèixer si escau la modificació de la base imposable de l’Impost sobre el Valor Afegit.
  2. Si d’acord amb l’article 13.1 de la Llei 27/2014, pot entendre que el crèdit impagat resulta deduïble en l’Impost de Societats i tot el cas que es pactés ajornament en el pagament.

NORMATIVA: Llei 37/1992 art. 80 i 89

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies